Program

GRUPA GRUPA

Prijavi netačnu informaciju

+381693738388

Kraljevo

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2007.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28096445

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

GRUPA

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

107819205

Program

Primarni cilj:

Umetnost, kultura i humanistika

Misija organizacije:

Udruženje građana GRUPA GRUPA se bavi primenjenom umetnošću, humanitarnim radom i aktivizmom na teritoriji grada Kraljeva i Srbije već četrmaest godina. U svom radu uključuje momke i devojke svih starosnih, socijalnih i razvojnih kategorija iz Kraljeva i okoline i uključuje ih u nastavno-kreativne procese rada na pozorišnoj umetnosti i time ih edukuje i vaspitava u maniru lepšeg i samosvesnijeg odrastanja.

Gde radimo: Kraljevo
Polje rada / delatnost organizacije:

Umetnost

Sekundarni cilj:

Edukativne institucije

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

- Projekat "GARAVI SOKAK - sve boje našeg grada" : skup radionica i završni performans na temu rasne segregacije i ksenofobije koji je izrađen direktno od strane naših članova i predstavljen ogromnom broju njihovih prijatelja iz generacije i sugrađana.
- Potpisan protokol o saradnji sa CATT (Centre for alternative training) iz Kanade koji omogućava razmenu znanja, saradnju na predstavama i performansima sa ekipama studenata glume Akadija univerziteta iz Kanade. Ovaj protokol je omogućio našim sugrađanima i članovima naše Grupa Grupe da pohađaju glumačke i umetničke radionice u Amsterdamu (2018.), Veneciji (2019.) i Rimu ove godine, ali i da se pojave kao predavači.
- Potpisan ugovor o saradnji sa CATT iz Kanade o radioničkom radu i izradi predstave i učešću na POTLACH festivalu u Italiji u julu 2021. godine.
- Organizovan i održan VII festival ANFITEATAR 2020. u uslovima covid pandemije i sproveden bez ikakvih grešaka ili kršenja bezbedonosnih protokola. Programe, uz sve pripadajuće mere, sprovele ekipe volontera naše Grupe i pokazale veštine za rad u svim uslovima. Festival ANFITEATAR 2020. je nosio radni naziv #HEROJIULICE koji je donirao ulaznice za sve volontere Crvenog krsta, lekare i medicinsko osobolje covid centra u Kraljevu i vatrogasce Kraljeva. Projekat je podržao EU INFO CENTAR u Srbiji.
- Potpisan protokol o saradnji sa INEKS CIRKUS TEATROM i pokrenut skup radionica na temu cirkuske i scenske umetnosti u kojoj učestvuje desetine naših članova i čiji će rad biti prikazan na ovogodišnjem festivalu.

Ključne reči:

#Pozorište #Mladost #Kultura #Alternativa #Stvaralaštvo #Mladi

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

Vladan Slavković

Ime osnivača/ice 2:

Vladimir Marović

Ime osnivača/ice 3:

Bojan Brkić

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Bojan Brkić

vladanslavkovic@yahoo.com

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Vladan Slavković

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Kristina Jevtović

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Nikola Milovanović

Program Razvojna Grupa Grupa

Ciljna grupa: Deca/mladi - opšte
Trajanje u mesecima: 9 meseci
Lokacija sprovođenja programa: Kraljevo
Navedite glavne donatore:

Grupa Grupa sama finansira svoj rad putem članarina i zarade od pozorišnih programa

Oblast delovanja: Umetnost, kultura i humanistika
Opis programa:

Razvojna Grupa Grupa je forma dramskih radionica koje se bave scenskim pokretom, javnim nastupom, govorom i etičkim razvojem mladih koji su deo naših programa. Ovi programi za cilj imaju stvaranje nove, bolje, omladinske, alternativne svesti i stvaralaštva koji obogaćuju kulturnu ponudu grada i stvaraju novu vrednost u izvođačkoj i razvojnoj sceni grada Kraljeva i Raškog regiona.
Ovaj format opstaje i funkcioniše već 14 punih godina na radost svih nas koji smo deo njega bilo kao predavači ili kao protagonisti.
Njegov konkretan uspeh se meri kroz 25 razvijenih i sprovedenih pozorišnih predstava, desetine poetskih večeri i desetine humanitarnih programa koji su sprovedeni u Raškom regionu. Preko dve stotine mladih ljudi je prošlo naše programe i naš uspeh je njihovo upisivanje željenih umetničkih fakulteta, ali i, još važnije, njihov povratak u Kraljevo i Vrnjačku banju i etabliranje kao samostalnih, školovanih stručnjaka koji doprinose povećanju kvaliteta kulturne ponude u regionu bilo kao novi mladi glumci u pozorištima Kraljeva i Srbije bilo kao predavači u svojim novim grupama.
Nemerljiv je domet njihovog uspeha i uticaja na sopstvenu generaciju koja direktno posmatra kako neko iz njihovog okruženja prvo igra na scenama naših programa, upisuje željeni fakultet, a zatim se vraća kao obrazovana jedinka i primer dobrog rada.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

- 25 izvedenih predstava na teme ljudskih prava koje su sproveli mladi za mlade
- 7 godina uspešno organizovanog i sprovedenog festivala ANFITEATAR
- 14 studenata glume i 5 studenata ostalih umetničkih fakulteta koji su sada deo umetničke scene Raškog regiona.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?:

Postali su primer dobrog rada i svojom stručnošću samostalno utiču na krojenje kvaliteta i kulturne ponude Grada Kraljeva, Vrnjačke banje i Raškog regiona.
Kao mladi stvaraoci šire svoje znanje na ostale polaznike i nove generacije i sjajan su primer mogućeg.

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

183.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

167.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 350.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

78.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

342.000,00

Prihodi od članarina:

89.000,00

UKUPNI PRIHODI: 509.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

50.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

157.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 207.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00
twitter: https://twitter.com/ANFITEATAR