Program

"Humanitarna organizacija Japansko društvo"

Prijavi netačnu informaciju

+381642024904

Novi Sad

Opšti podaci

Matični broj:

28119488

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

"Japansko društvo"

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

108158344

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Slobodan Maldini

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 0,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 0,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

230.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

38.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 268.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00