Program

Udruženje Građana Pokret Zelenih "Pravda" Republika Srbija

Prijavi netačnu informaciju
Kragujevac

Opšti podaci

Matični broj:

28103395

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

107928592

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Dragan Stojanović

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

181.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 181.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00