Program

"Centar za unapređenje društva"

Prijavi netačnu informaciju

063340849

Beograd-Savski Venac

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2014.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28144067

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

CUD

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

108508298

Program

Primarni cilj:

Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit

Misija organizacije:

Centar je organizacija koja prati i analizira položaj ugroženih grupa u društvu, kako u zemlji, tako i u svetu i sa sociološkog aspekta, zagovara i ističe u prvi plan goruće probleme. Fokusiran je na direktan rad sa ciljnim grupama, tačnije prioritetno radi na unapređenju života ovih grupa, delujući direktno kroz obuke, treninge, vežbe i sl. Naš cilj je da ugrožene grupe uključimo u lokalnu zajednicu.

Polje rada / delatnost organizacije:

Socijalna inkluzija

Sekundarni cilj:

Unapređivanje zajednice, Izgradnja kapaciteta

Ključne reči:

unapređenje društva

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

Dušica Jeleč

Ime osnivača/ice 2:

/

Ime osnivača/ice 3:

/

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Dušica Jeleč

cudrustvo@gmail.com

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Dušica Jeleč

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Branka Mraović

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Vladimir Tomašić

Finansije za 2020. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije kompanije:

0,00

Donacije pojedinca:

0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

4.189.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

2.000,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 4.191.000,00
Komunalni troškovi:

43.000,00

Kapitalni troškovi: 0,00
Ekspertske usluge:

0,00

Programske aktivnosti:

0,00

Zaposleni po projektu (na određeno): 2
Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

0,00

Troškovi kancelarije:

0,00

Troškovi PR-a:

0,00

UKUPNI RASHODI: 284.000,00

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

1.976.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 1.976.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

101.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 101.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

601.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 601.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00