Program

Centar za reproduktivnu etiku "ZA BEBE"

Prijavi netačnu informaciju

+38164 266 92 42

Beograd-Vračar

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2012.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28090439

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

Centar ZA BEBE

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

107708062

Program

Primarni cilj:

Socijalne usluge

Misija organizacije:

Misija organizacije je organizovanje podrške za trudnice, samohrane mame i socijalno ugrožene kategorije društva, podrška roditeljstvu i rađanju.

Gde radimo: Grad Beograd
Polje rada / delatnost organizacije:

Udruženje se bavi:
-Informisanjem,
-Edukacijom,
-Savetovanjem na temu očuvanja reprodutkivnog zdravlja kao i
- Pružanjem socijalne podrške trudnicama, samohranim mamama i socijalno ugroženim porodicama.

Sekundarni cilj:

Građanska prava, Socijalne akcije, Zagovaranje

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

1. Psihološka podrška i savetovanje za preko 1.000 trudnica
2. Pomoć u higijeni, hrani, odeći i opremi za bebe, decu i trudnice za oko 200 korisnika
3. Edukacija oko 400 mladih od 13-19 godina o očuvanju reproduktivnog zdravlja i partnerskim odnosima

Ključne reči:

Trudnoća- edukacija - informisanje- reproduktivno zdravlje - pomoć socijalno ugroženim kategorijama društva - samohrane mame

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

Mila Todorović

Ime osnivača/ice 2:

Ljubomir Todorović

Ime osnivača/ice 3:

Dejan Tadić

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Mila Todorović

centarzabebe@gmail.com

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Mila Todorovic

Program Savetovalište za neplanirane i krizne trudnoće NISI SAMA

Ciljna grupa: Žene i deca
Trajanje u mesecima: od 2018 sa povremenim prekidima
Lokacija sprovođenja programa: Grad Beograd
Navedite glavne donatore:

Profemina, Lakside Baptist Church, Ja zum Leben Stiftung

Oblast delovanja: Socijalne usluge
Opis programa:

Devojke i žene koje se suočavaju sa nekom kriznom situacijom tokom trudnoće dobijaju mogućnost besplatne psihloške podrške i savetovanja.
Kriza može biti izazvana lošom materijalnom situacijom, nedostatkom podrške partnera ili primarne porodice, kao i nepovoljnim rezultatima prenatalne diganostike.
Devojke i žene, kao i njihovi partneri dobijaju adekvatne informacije i upućuju se na odgovarajuće medicinske ustanove.
Žene i njihovi partneri dobijaju pouzdanu , stručnu i besplatnu podršku, postaju osnaženi da samostalno donese odluke na osnovu stručnih informacija uz pomoć oko
izgradnje mreže podrške.
Direktno savetovanje se odvija u Beogradu, a u onlajn formi je dostupno na teritoriji cele Srbije i u dijaspori.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

1. Preko 1.000 trudnica je dobilo psihološku pomoć i savetovanje
2. 500 devojaka/žena je dobilo konkretne informacije o očuvanju reproduktivnog zdravlja
3. Žene i muškarci su postali se osnažili da samostalno donose odgovorne izbore o roditeljstvu i rađanju

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?:

- Korisnici su bili adekvatno informisani i spremniji da donesu odgovorne izbore;
- Psihološka podrška im je pomogla da sagledaju svoju situaciju iz razičitih uglova i da budu osnaženi
- Bili su spremniji za roditeljstvo

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

949.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 949.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

81.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 81.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

59.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

2.000,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 59.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00