Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Udruženje građana i građanki "Margina"
Organisation logo

Udruženje građana i građanki "Margina"

O organizaciji

Skraćeno ime:
"Margina"
Matični broj:
28153724
Adresa:
Nadežde Petrović 6 p 41, Novi Sad
Godina osnivanja:
2014
PIB:
108678136
E-mail:
rareandsharepodcast@gmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Ljudi

Predsednik/ca UO:
Branislav Živanović
Član UO:
Dejan Pataki
Ime kontakt osobe:
marginans@gmail.com
E-mail kontakt osobe:
marginans@gmail.com

Ciljevi:

Retke bolesti

Primarni cilj:
Prava osoba sa invaliditetom i smetnjama u razvoju
Misija organizacije:
Udruženje građana i građanki Margina iz Novog Sada, nastale je 2014. godine sa ciljem da svojim delovanjem bude aktivan činilac u društveno odgovornim temama koje se pre svega tiču marginalozovanih grupa. Tokom 10 godina postojanja bilo je perioda kada smo aktivnosti sveli na minimum baš zbog aktivnosti koje su nas podstkle da kreiramo podkast. Ipak možemo izdvojiti kampanju protiv vršnjačkog nasilja na internetu: Ne preskači moju priču.

U 2022. godini smo doneli odluku o pokretanju podkasta rare and Share i sve to ispratili odgovarajućim pravnim aktima.
Polje rada / delatnost organizacije:
Bavimo se retkim temama
Sekundarni cilj:
Sloboda informisanja i mediji

Programi:

Finansije:

2017

UKUPNI PRIHODI: 2.798.000,00

Donacije: 2.798.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 967.000,00

Donacije: 967.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016

2014

UKUPNI PRIHODI: 200.000,00

Donacije: 200.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2014