Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Udruženje "Na pola puta"
Organisation logo

Udruženje "Na pola puta"

O organizaciji

Matični broj:
08854912
Adresa:
Vuka Karadžića 2B, Pančevo
Telefon:
013341726
PIB:
104250295
E-mail:
contact@napolaputa.org
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Predsednik/ca UO:
Zorka Popadić
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Zorka Popadić
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
contact@napolaputa.org

Ciljevi:

#usluge socijalne zaštite, #osobe sa invaliditetom, #osobe sa intelektualnim teškoćama, #deca sa smetnja u razvoju

Primarni cilj:
Socijalna zaštita
Misija organizacije:
Stvaranje uslova koji će omogućiti da osobe sa intelektualnim teškoćama, autizmom i drugim pervazivnim poremećajima svih životnih dobi i članovi njihovih porodica žive ravnopravno sa svim drugim ljudima.
Polje rada / delatnost organizacije:
Udruženje "Na pola puta" pruža usluge socijalne zaštite, stanovanje uz podršku za osobe sa intelektualnim teškoćama i pomoć u kući za decu, mlade i odrasle sa invaliditetom, za koje poseduje licence nadležnog ministarstva. Pruža podršku deci sa smetnjama u razvoju kroz defektološke tretmane i njihovim roditeljima kroz Roditeljski klub podrške. Za mlade i odrasle osobe sa intelektualnim teškoćama organizuje radno-okupacione aktivnosti i samozastupanje.
Sekundarni cilj:
Građanska prava, Socijalne akcije, Zagovaranje

Programi:

Finansije:

2017

UKUPNI PRIHODI: 6.675.000,00

Donacije: 6.640.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 35.000,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 6.931.000,00

Donacije: 6.927.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 4.000,00

Prihodi od kamata/dividendi: 16.000,00

2016

2014

UKUPNI PRIHODI: 5.821.000,00

Donacije: 5.813.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 8.000,00

Prihodi od kamata/dividendi: 63.000,00

2014