Transparentne organizacije > Otvorene knjige > "HORIZONT 21 - Centar za razvoj društva znanja"
Organisation logo

"HORIZONT 21 - Centar za razvoj društva znanja"

O organizaciji

Skraćeno ime:
"HORIZONT 21"
Matični broj:
28122918
Grad:
Gagarinova 22, Novi Sad
Telefon:
062/516-964
Godina osnivanja:
2013
PIB:
108223894
E-mail:
centarhorizont21@gmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Marijeta Lazor, Maja Pap, Tanja Babić
Predsednik/ca UO:
Marijeta Lazor
Član UO:
Maja Pap, Tanja Babić
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Marijeta Lazor
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
marijeta.lazor@gmail.com

Ciljevi:

#edukacija #obrazovanje

Primarni cilj:
Razvoj mladih
Misija organizacije:
Stvaranje podsticajnog okruženja za doživotno obrazovanje i dostojanstven rad građanki i građana Srbije. Ciljevi su: Razvoj odgovornog, aktivnog i otvorenog društva demokratskih vrednosti, socijalne pravde, solidarnosti i ravnopravnosti; Jačanje kompetencija građanki i građana Srbije za punu zaposlenost i podizanje kvalitet života; Podsticanje celoživotnog učenja i profesionalnog razvoja; Afirmacija nove pismenosti; Osnaživanje kreativnih potencijala i podsticanje kreativne ekonomije; Podrška reformi školstva kroz programe i projekte razvoja kritičkog i kreativnog mišljenja; Mobilizacija i edukacija stanovništva za aktivno učešće u javnom životu; Pomoć, zaštita i podrška grupama, organizacijama, udruženjima građana, institucijama i pojedincima koji deluju na širenju ideja i izgradnji odgovornog, aktivnog i otvorenog društva
Polje rada / delatnost organizacije:
Organizuje i sprovodi sve vrste događaja, edukacija, akcija i javnih kampanja kao sredstava za
realizaciju ciljeva Udruženja; Prikuplja, prevodi, obrađuje i objavljuje naučnu i stručnu literaturu, monografske i serijske publikacije; Razvija elektronske baze podataka, komunikacijske mreže, kao i radio i televizijske programe, kako bi se promovisale ideje u skladu sa ciljevima Udruženja i u skladu sa Zakonom; Organizuje, sprovodi i obezbeđuje podršku stručnim, naučnim, istraživackim i inovativnim projekatima u skladu sa ciljevima Udruženja; Sarađuje sa ustanovama, organizacijama, institucijama, udruženjima, školama, univerzitetima i pojedincima u zemlji i inostranstvu čije delovanje doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja; Pruža stručnu podršku i konsultacije u oblastima obrazovanja, komunikacija i zapošljavanja udruženjima, organizacijama, institucijama, preduzećima i pojedincima kako bi doprineo ostvarivanju ciljeva Udruženja; Organizuje edukativna i tematska putovanja po zemlji i inostranstvu u skladu sa Zakonom; Razvija kapacitete za kreativno izražavanje kojim se postiže aktiviranje potencijala za stvaranje novih radnih mesta Kreira, razvija i sprovodi mentorske programe u obrazovnim procesima i radnim praksama; Obavlja i druge aktivnosti neophodne za ostvarenje ciljeva udruženja, u skladu sa Zakonom
Sekundarni cilj:
Unapređivanje zajednice, Izgradnja kapaciteta

Programi:

Programski godišnji izveštaji za poslednju godinu

Vodič za vidljivost naučnih projekata ProjectSEE

Ciljna grupa:

Drugo (molim vas specificirajte)

Trajanje u mesecima: 7

Godišnji budžet: 400.000,00

Lokacija sprovođenja programa: Novi Sad

Navedite glavne donatore:

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Oblast delovanja:

Nauka i Instituti za istraživanje tehnologije

Opis programa:

Projekat ProjectSEE fokusiran je na unapređenje komunikacija na projektima – od internih do ekternih komunikacija projekata – kako bi se postigao unapredile komunikacione prakse projektne zajednice na univerzitetima i fakultetima u Vojvodini. Cilj je da se podrži jedan od ključnih faktora za dostizanje ciljeva održivog razvoja, digitalnu transformaciju društva, kao i inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu, kroz analizu, prikaz i praktična rešenja za veću transparentnost rezultata projektnih aktivnosti akademske zajednice u Vojvodini. Rezultati koji se očekuju mogu da daju značajan doprinos u naučnom i u praktičnom smislu – unapređenje kompetencija menadžera projekata i projektnih timova u oblasti upravljanja komunikacijom u projektnom ciklusu i budućim istraživanjima značajnim za razvoj tržišta projekata.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

- Metodologija za prikupljanje, pretragu, analizu i poređenje podataka o konkursima i projektnim aktivnostima naučne zajednice u Vojvodini
- Polazište za stvaranje jedinstvene platforme za proširenje projektnih ideja, stvaranje modela za unapređenje kompetencija pojedinaca i projektnih timova, kao i sistematski monitoring kroz model praćenja ove grupe projekata i ostvarivanja višestrukog uticaja kroz mogućnost primene na drugim projektima i u drugim oblastima
- Vodič za vidljivost projektnih aktivnosti naučne zajednice u Vojvodini

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Formulisan prostor za moguća unapređenja u radu projektne zajednice

Finansije

2017

UKUPNI PRIHODI: 279.000,00

Donacije: 182.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 97.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 77.000,00

Donacije: 77.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016

2014

UKUPNI PRIHODI: 649.000,00

Donacije: 649.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2014