Transparentne organizacije > Otvorene knjige > "ASOCIJACIJA NEZAVISNIH DISTRIBUTERA NOVINA",Beograd.

"ASOCIJACIJA NEZAVISNIH DISTRIBUTERA NOVINA",Beograd.

O organizaciji

Matični broj:
28109474
Adresa:
Surčinski Put 1N, Beograd-Novi Beograd
PIB:
108006003
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Ljudi

Predsednik/ca UO:
Momir Marković

Ciljevi:

Programi:

Finansije:

2014

UKUPNI PRIHODI: 2.678.000,00

Donacije: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 278.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 2.400.000,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2014