Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Udruženje gluvih i nagluvih Novi Pazar

Udruženje gluvih i nagluvih Novi Pazar

O organizaciji

Skraćeno ime:
UGN Novi Pazar
Matični broj:
07195338
Adresa:
Stevana Nemanje 160, Novi Pazar
Telefon:
+38120316864
PIB:
102470332
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Ljudi

Predsednik/ca UO:
Ismet Buđevac
Član UO:
Amela Alivodić

Ciljevi:

Programi:

Finansije:

2017

UKUPNI PRIHODI: 3.576.000,00

Donacije: 3.576.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 3.726.000,00

Donacije: 3.726.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016

2014

UKUPNI PRIHODI: 4.247.000,00

Donacije: 4.247.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2014