Transparentne organizacije > Otvorene knjige > "Speleološki klub Kraljevo"

"Speleološki klub Kraljevo"

O organizaciji

Skraćeno ime:
SKK
Matični broj:
17723057
Grad:
Adrani
Telefon:
+381641813477
PIB:
105533074
E-mail:
petarvucetic@yahoo.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Ljudi

Predsednik/ca UO:
Milica Vučetić

Ciljevi:

Programi:

Finansije

2017

UKUPNI PRIHODI: 172.000,00

Donacije: 138.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 34.000,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 65.000,00

Donacije: 64.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 1.000,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016