Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Udruženje obolelih od limfoma "LIPA"

Udruženje obolelih od limfoma "LIPA"

O organizaciji

Skraćeno ime:
LIPA
Matični broj:
17671219
Grad:
Niš-Medijana
Telefon:
+381629788873
PIB:
104698784
E-mail:
majaklipa@gmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Ljudi

Predsednik/ca UO:
Maja Kocić

Ciljevi:

Programi:

Finansije

2017

UKUPNI PRIHODI: 2.201.000,00

Donacije: 2.201.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 2.031.000,00

Donacije: 2.031.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016