Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Udruženje "Zelena patrola"

Udruženje "Zelena patrola"

O organizaciji

Skraćeno ime:
ZP
Matični broj:
28005768
Grad:
Novi Sad
Telefon:
+381658286965
PIB:
106467191
E-mail:
andor.luhovic@gmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Ljudi

Predsednik/ca UO:
Petar Ćulibrk

Ciljevi:

Programi:

Finansije

2017

UKUPNI PRIHODI: 991.000,00

Donacije: 990.000,00

Prihodi od članarina: 1.000,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 0,00

Donacije: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016