Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Humanitarna organizacija RAS
Organisation logo

Humanitarna organizacija RAS

O organizaciji

Matični broj:
17561979
Grad:
Surčinski put 15b, Beograd-Novi Beograd
Telefon:
+381611375166
Godina osnivanja:
2004
PIB:
103391475
E-mail:
office@horas.rs
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Aleksandra Aranđelović, Đorđe Jurišić
Predsednik/ca UO:
Dejan Aranđelović
Član UO:
Jasmina Vasiljković, Saša Ramić
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Dejan Aranđelović
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
office@horas.rs
Ime kontakt osobe:
Dejan Aranđelović
E-mail kontakt osobe:
office@horas.rs

Ciljevi:

Primarni cilj:
Zdravlje - opšte i rehabilitaciono
Misija organizacije:
Obezbeđivanje boljih uslova lečenja, boljeg položaja u društvu i lakše ostvarivanje prava osoba sa smetnjama u razvoju ili invaliditetima
Polje rada / delatnost organizacije:
Pomoć osobama sa smetnjama u razvoju, invaliditetima i teškim i retkim oboljenjima, kao i njihovim porodicama.
Sekundarni cilj:
Građanska prava, Socijalne akcije, Zagovaranje

Programi:

Finansije

2021

UKUPNI PRIHODI: 345.574,00

Donacije pojedinca: 122.984,00

Donacije kompanije: 194.080,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 28.510,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2021

UKUPNI RASHODI: 302.376,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 46.624,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 7.130,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 248.622,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2014

UKUPNI PRIHODI: 0,00

Donacije: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2014