Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Centar za kulturu i obrazovanje Sonta
Organisation logo

Centar za kulturu i obrazovanje Sonta

O organizaciji

Skraćeno ime:
CEKOS
Matični broj:
28159285
Adresa:
Marka Oreškovića 58A, Sonta
Telefon:
+381693813609
Godina osnivanja:
2014
PIB:
108777905
E-mail:
ckosonta@gmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Anđela Šimunov, Anđela Klecin, Nikola Dobrijević
Predsednik/ca UO:
Anđela Šimunov
Član UO:
Marija Domić, Luka Domić
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Nikola Dobrijević
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
nikoladobrijevic@cekos.org.rs
Ime kontakt osobe:
Nikola Dobrijević
E-mail kontakt osobe:
nikoladobrijevic@cekos.org.rs

Ciljevi:

#kultura #mladi #pozorište #selo #obrazovanje #interkulturalnost #aktivizam

Primarni cilj:
Mladi
Misija organizacije:
Stvaramo bolju zajednicu kroz kreiranje kulturnih i obrazovnih programa za decu i mlade i lokalno stanovništvo, zagovaranje za njihov bolji položaj i jačanje kapaciteta nosioca promena u ruralnim zajednicama.
Polje rada / delatnost organizacije:
Кreativnog stvaralaštvо, edukacijа i unapređenjе života dece, mladih i svih ljudi.
Sekundarni cilj:
Kultura i umetnost

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Realizacija pozorišnog festivala Nedelja Pozorišta u Sonti (svake godine od 2015.)
Otvaranje omladinskog kluba u Sonti (2022.)
Projekat "Razlog da ostanem - pilotiranje omladinskih klubova u ruralnim područjima Srbije" (2021-22)
Otvaranje više stalnih radnih mesta za mlade iz sela u našoj organizaciji
Pozorišne predstave mladih i dece (Balkanski špijun, Hasanaginica, Novi svet na kakav smo navikli itd.)

Dramski studio CEKOS-a

Ciljna grupa:

Mladi

Trajanje u mesecima: 12 (svake godine od 2011.)

Godišnji budžet: 1.000.000,00

Navedite glavne donatore:

Evropski i domaći fondovi, donacije građana, prihod od ulaznica

Oblast delovanja:

Kultura i umetnost

Opis programa:

Dramski studio CEKOS-a postoji neformalno od 2011. godine i nastupao je pod nazivom Dramska trupa „Ište Pozor“ sve do osnivanja CEKOS-a 2014. godine, od kad radi u sklopu organizacije. Uglavnom okuplja decu i mlade i bavi se razvojem njihovog kreativnog stvaralaštva.

Do sada smo postavili 15 predstava, realizovali nekoliko performansa, a ono čime se najviše ponosimo jeste autorski rad. Veliki broj predstava kreiran je od strane dece i mladih tako što su oni režirali i pisali tekstove predstava. Od pomenutih 12 predstava, 8 su autorki rad članova trupe, a postoje i napisani tekstovi koje još uvek nismo postavili. Tekstovi predstava „Svet na kakav smo navikli“ i „Naša priča“ postavaljani su i u drugim pozorištima, a neki od njih su i štampani i izdavani, tako da ukupno do sad imamo 4 izdate knjige, računajući i priručnik „Interkultulrano pozorište u omladinskom radu“ u kojem je objašnjena metodologija našeg rada.

Među najznačajnim predstavama ipak ističemo predstavu „Pozorišni bonton“ u režiji Anđele Klecin i Anđele Šimunov koja je najizvođenija i najnagrađivanija naša predstava, te predstavu „Naša zajednička uloga“ koje nastala kao koprodukcija četiri dramske grupe mladih i proglašena za najbolji projekat na programu Mladi su Zakon – Zapadna Vojvodina.

Pored toga, od 2015. godine redovno održavamo pozorišni festival „Nedelja pozorišta“. Kroz njega se trudimo da obogatimo lokalni kulturni sadržaj te nam svake godine u goste dolaze druge pozorišne trupe, a realizujemo i prateće programe poput radionica i književnih večeri.

Od nedavno smo ponovo formirali dramsku grupu za mlade/odrasle i obeležili 10 godina postojanja dramskog studija premijerom predstave „Balkanski špijun“.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

- Pozorišni festival (svake godine)
- Predstava mladih (jedna godišnje)
- Predstava dece (jedna godišnje)

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Mladi i deca u selu imaju mogućnost da glume, režiraju, pišu dramske tekstove, učestvuju u organizaciji kulturnih događaja, dodatno uče.

Finansije:

2022

UKUPNI PRIHODI: 6.618.000,00

Donacije pojedinca: 146.220,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 58.600,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 4.452.581,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 1.951.599,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 9.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2022

UKUPNI RASHODI: 5.965.000,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 100.000,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 20.000,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 2.498.000,00

Spoljni saradnici: 843.000,00

Putni troškovi: 25.000,00

2017

UKUPNI PRIHODI: 660.000,00

Donacije: 639.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 21.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 826.000,00

Donacije: 826.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016