Transparentne organizacije > Otvorene knjige > "Novosadska biciklistička inicijativa"
Organisation logo

"Novosadska biciklistička inicijativa"

O organizaciji

Skraćeno ime:
"NSBI"
Matični broj:
28064934
Adresa:
Vojvode Bojovića 5, Novi Sad
Telefon:
+381695525401
Godina osnivanja:
2011
PIB:
107315632
E-mail:
m.mazalica@nsbi.org.rs
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Marko Trifković, Agneš Asodi, Slobodan Acketa
Predsednik/ca UO:
Vladimir Zdravković
Član UO:
Boško Tomić, Milan Bosančić
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Marko Mazalica
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
m.mazalica@nsbi.org.rs
Ime kontakt osobe:
Marko Mazalica
E-mail kontakt osobe:
m.mazalica@nsbi.org.rs

Ciljevi:

#bicikliranje #bicikl #životnasredina #bezbednost #saobraćaj #obrazovanje

Primarni cilj:
Životna sredina i klimatske promene
Misija organizacije:
Misija Udruženja je da kroz promociju i unapređenje biciklističke infrastrukture i saobraćaja, bicikl postane dominantno prevozno sredstvo u Novom Sadu.
Polje rada / delatnost organizacije:
Udruženje se prevashodno bavi unapređenjem biciklističkog saobraćaja i infrastrukture kroz procese javnog zagovaranja, unapređenjem zaštite životne sredine, urbanim planiranjem, humanim inženjeringom i javnim prostorima, bezbednosti biciklista u saobraćaju, bezbednosti dece i mladih u saobraćaju.
Sekundarni cilj:
Mladi

Programi:

Vozi bicikl

Ciljna grupa:

Svi građani

Trajanje u mesecima: 4

Godišnji budžet: 8.000.000,00

Navedite glavne donatore:

Grad Novi Sad, Gradska uprava za zaštitu životne sredine

Oblast delovanja:

Životna sredina i klimatske promene

Opis programa:

Program "Vozi bicikl" je program dodele subvencija građanima Novog Sada za kupovinu novog bicikla, radi podsticanja i promocije biciklističkog saobraćaja na teritoriji Novog Sada kao održivog i ekološkog prevoznog sredstva. Iznos pojedinačne subvencije po građaninu/ki je iznosio 10.000 dinara, a podeljeno je 704 subvencije čime su građani Novog Sada kupili novi bicikl.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Građani su podstaknuti da kupe bicikl i koriste ga kao prevozno sredstvo, čime je povećan broj biciklista, što direktno utiče na mnogobrojne faktore od smanjenja zagađenja vazduha, zagađenja bukom, bolje zdravstveno stanje građana, manje saobraćajne gužve u gradu.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Korisnici su imali mogućnost da uz pomoć Grada Novog Sada nabave sebi nov bicikl i koriste ga kao prevozno sredstvo, čime rasterećuju sopstveni kućni budžet, dok sa druge strane čine dobru stvar za zajednicu i utiču na smanjenje zagađenja.

Mapiranje problema i oštećenja na biciklističkoj infrastrukturi u Novom Sadu sa predlozima za unapređenje

Ciljna grupa:

Donosioci odluka

Trajanje u mesecima: 2

Godišnji budžet: 500.000,00

Navedite glavne donatore:

Omladinski savez udruženja OPENS

Oblast delovanja:

Lokalni razvoj

Opis programa:

Tokom februara i marta 2023. godine sproveden je projekat "Mapiranje problema i oštećenja na biciklistikoj infrastrukturi na teritoriji Grada Novog Sada sa predlozima" tokom kog su volonteri i članovi udruženja (15 volontera i članova) mapirali probleme i oštećenja na mreži od preko 110 kilometara biciklističke infrastrukture. Na osnovu dobijenih podataka sa terena (fotografije, lokacije i detaljan opis problema i oštećenja) sačinjen je istoimeni dokument na 200 strana, koji sadrži sve ove podatke.
Na osnovu ovog dokumenta koji je u avgustu 2023. predstavljen Gradonačelniku Novog Sada Gdinu Milanu Đuriću i članovima Gradskog veća Grada Novog Sada, a u oktobru 2023. predstavnicima Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije Grada Novog Sada na čelu sa Načelnikom ove Gradske uprave Gdinom Dejanom Mandićem, naše udruženje redovno šalje predloge ovoj Gradskoj upravi sa listom lokacija oštećenja biciklističke infrastrukture. Na osnovu ovih predloga koje šaljemo, ova Gradska uprava izdaje naloge za popravku biciklističke infrastrukture. Na osnovu ove inicijative našeg udruženja, Grad Novi Sad je u 2021. i 2022. izdvojio oko 100 miliona dinara (po 50 mil. dinara po godini) za redovno održavanje i popravku biciklističkih staza i saobraćajne signalizacije za bicikliste, dok je za 2023. godinu taj iznos bio oko 60 miliona dinara. U 2024. opredeljen iznos u budžetu je 80 miliona dinara.
Zahvaljujući ovom projektu i inicijativi našeg udruženja u periodu 2021.-2024. popravljeno je i rekonstruisano preko 50 kilometara biciklističke infrastrukture u Novom Sadu, a u 70% slučajeva se radi o veoma lošem stanju biciklističke infrastrukture (rupe na stazama, polomljeni poklopci šahta, nedostatak asfalta i sl.).
Tokom ovog projekta volonteri i članovi udruženja na terenu su mapirali oko 140 kilometara biciklističke infrastrukture u Novom Sadu i sačinili statistički izveštaj i spisak infrastrukture. Ovo je prvi takav spisak koji postoji u Novom Sadu.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Sačinjen je dokument "Mapiranje problema i oštećenja na biciklističkoj infrastrukturi u Novom Sadu sa predlozima za unapređenje" u kom su zabeleženi svi nedostaci i oštećenja na biciklisitčkoj infrastrukturi, koji je predat nadležnim institucijama Grada Novog Sada.
Na osnovu ovog dokumenta nadležne institucije imaju tačnu dužinu biciklističke infrastrukture i oštećenja na istoj kao i nedostatke.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Zahvaljujući ovom projektu rekonstruisano je preko 40 kilometara biciklističkih staza, izgrađeno oko 20 kilometara novih.
Direktna korist je i za građane Novog Sada koji koriste bicikl kao prevozno sredstvo jer je većim ulaganjem u biciklističku infrastrukturu povećana bezbednost biciklista, dok je sa druge strane unapređena biciklistička infrastruktura i saobraćaj.

Finansije:

2022

UKUPNI PRIHODI: 636.000,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 622.000,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 14.000,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2022

UKUPNI RASHODI: 532.000,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 111.000,00

Komunalni troškovi: 4.000,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 68.000,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2021

UKUPNI PRIHODI: 2.212.000,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 2.201.000,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 11.000,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2021

UKUPNI RASHODI: 2.058.000,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 80.000,00

Komunalni troškovi: 96.000,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 500.000,00

Programske aktivnosti: 661.000,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2020

UKUPNI PRIHODI: 831.303,30

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 518.651,34

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 10.400,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 302.252,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2020

UKUPNI RASHODI: 549.577,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 75.000,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 2.488,00

Troškovi PR-a: 18.940,68

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 183.129,60

Spoljni saradnici: 129.950,00

Putni troškovi: 4.928,74

2017

UKUPNI PRIHODI: 1.082.000,00

Donacije: 566.000,00

Prihodi od članarina: 13.000,00

Prihodi od usluga: 391.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 112.000,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 707.000,00

Donacije: 669.000,00

Prihodi od članarina: 16.000,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 22.000,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016