Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Žensko udruženje kolubarskog okruga
Organisation logo

Žensko udruženje kolubarskog okruga

O organizaciji

Skraćeno ime:
ŽUKO
Matični broj:
28117647
Adresa:
Veliki Crljeni bb, Veliki Crljeni
Telefon:
0640733233
Godina osnivanja:
2013
PIB:
108128401
E-mail:
zenekolubara@yahoo.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Jelena Ružić, Mirjana Jović, Vesna Radosavljević
Predsednik/ca UO:
Jelena Ružić
Član UO:
Marina Đurović, Katarina Ranković
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Jelena Ružić
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
jelena@zuko.org.rs
Ime kontakt osobe:
Katarina Ranković
E-mail kontakt osobe:
katarina@zuko.org.rs

Ciljevi:

#rodnaravnopravnost

Primarni cilj:
Ženska prava
Misija organizacije:
Misija ŽUKO je osnaživanje položaja marginalizovanih grupa društva, a pre svega žena teritoriji Kolubarskog okruga sa Lazarevcom.
Vizija ŽUKO je društvo jednakih mogućnosti u kome se odgovorno ponašamo jedni prema drugima i okruženju uvažavajući sve različitosti.
Polje rada / delatnost organizacije:
Rodna ravnopravnost
Sekundarni cilj:
Ljudska prava

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Organizacija je u prethodne tri godine:
1. Pokrenula onlajn prodaju proizvoda poljoprivrednica sa teritorije Kolubarskog okruga čime je ekonomski osnaženo preko 30 poljoprivrednih gazdinstava čije su vlasnice ili nositeljke žene;
2. Lansirana kampanja "Ko kosi, ko vodu nosi" sa ciljem promovisanja važnosti ravnomerne raspodele neplaćenih poslova između muškaraca i žena u koju je uključeno preko 20 poznatih ličnosti;
3. Sprovela kampanju "Koliki je moj deo?" koja se bavi temom nepravedne raspodele nasledstva između muškaraca i žena čija je vidljivost preko milion ljudi;
4. Promovisala važnost dostupnosti zdravstvenih usluga ženama iz ruralnog područja i izradila analizu o dostupnosti tih usluga;
5. Pokretala inicijative za kreiranje lokalnih akcionih planova za rodnu ravnopravnost u 7 loklanih samouprava, a učestvovala u kreiranju tri ta dokumenta.

Koliki je moj deo?

Ciljna grupa:

Žene

Trajanje u mesecima: 12

Godišnji budžet: 3.502.400,00

Lokacija sprovođenja programa: Aranđelovac, Lajkovac, Lazarevac, Ljig, Mionica, Mladenovac, Osečina, Topola

Navedite glavne donatore:

UN Women

Oblast delovanja:

Ljudska prava

Opis programa:

Projekat "Koliki je moj deo?" je usmeren na podizanje vidljivosti nepravedne raspodele nasledstva između muškaraca i žena. Kroz projekat ŽUKO vodi kampanju na društvenim mrežama i u medijima koja do sada ima vidljivost od preko milion ljudi. Pored toga, udruženje radi sa mladima srednjoškolskog uzrasta na razbijanju rodnih stereotipa čije su psoledice nepravedna raspodela nasledstva, a pored toga pruža i besplatnu pravnu pomoć ženama koje se nalaze u procesu raspodele.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

1. Podignuta vidljivost teme
2. Edukovano 200 srednjoškolaca
3. Obezbeđena besplatna pravna pomoć za 300 žena

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Naše korisnice, koje nisu upućene u pravne procedure tokom ostavinske rasprave, imaju priliku da dobiju informacije o svojim pravima i načinima zaštite istih.

Ženska pijaca

Ciljna grupa:

Drugo

Trajanje u mesecima: Tri godine

Godišnji budžet: 1.402.103,00

Lokacija sprovođenja programa: Lajkovac, Ljig, Mionica, Osečina, Ub, Valjevo

Navedite glavne donatore:

Navedeni godišnji budžet nije budžet nego je promet onjaln platforme za prodaju proizvoda poljoprivrednica sa teritorije Kolubarskog okruga. Udruženje je posrednik u prodaji i ne naplećujemo svoje posredničke usluge. Ciljna grupa su žene u poljoprivredi sa teritorije Kolubarskog okruga.

Oblast delovanja:

Rad i zapošljavanje

Opis programa:

Platforma za prodaju proizvoda poljoprivrednica sa teritorije Kolubarskog okruga je pokrenuta 2020. godine tokom vanrednog stanja sa željom da se umanji šteta koju će imati poljoprivredna gazdinstva koja vode žene. Preko platforme poljoprivrednice plasiraju svoje proizvode kupcima na teritoriji Beograda i vrše dostavu proizvoda na adrese kupaca. Platforma je mnogim poljoprivrednicama jedini izvor prihoda.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

1. Ekonomski osnaženo 30 poljoprivrednih gazdinstava koje vode žene;
2. Povećano znanje poljoprivrednica iz oblasti korišćenja modernih tehnologija.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Platforma je omogućila poljoprivrednicama da umanje štetu koja bi nastala uvođenjem vanrednog stanja tokom pandemije kroz propadanje sezonskog voća, povrća i mlečnih proizvoda. Najvećem broju poljoprivrednica ovaj vid prodaje ostvaruje jedini prihod od poljoprivrede.

Finansije:

2020

UKUPNI PRIHODI: 10.699.000,00

Donacije pojedinca: 48.000,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 1.250.300,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 8.536.700,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 440.000,00

Prihodi od članarina: 7.000,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 417.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2020

UKUPNI RASHODI: 10.311.000,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 24.000,00

Troškovi kancelarije: 160.000,00

Troškovi PR-a: 110.000,00

Kapitalni troškovi: 1.050.000,00

Ekspertske usluge: 240.000,00

Programske aktivnosti: 4.729.000,00

Spoljni saradnici: 420.000,00

Putni troškovi: 389.000,00

2019

UKUPNI PRIHODI: 2.367.000,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 1.885.000,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 50.000,00

Prihodi od članarina: 2.000,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 430.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2019

UKUPNI RASHODI: 1.867.000,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 152.000,00

Troškovi PR-a: 209.000,00

Kapitalni troškovi: 60.000,00

Ekspertske usluge: 100.000,00

Programske aktivnosti: 365.000,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 314.000,00

2018

UKUPNI PRIHODI: 619.000,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 579.000,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 40.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2018

UKUPNI RASHODI: 619.000,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 82.000,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 30.000,00

Programske aktivnosti: 387.000,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 120.000,00

2017

UKUPNI PRIHODI: 893.000,00

Donacije: 893.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 1.472.000,00

Donacije: 1.441.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 31.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016