Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Lokalna akciona grupa Fruška gora - Dunav
Organisation logo

Lokalna akciona grupa Fruška gora - Dunav

O organizaciji

Skraćeno ime:
LAG FGD
Matični broj:
28179294
Grad:
Trg Cara Lazara 1, Beočin
Telefon:
069627530
Godina osnivanja:
2015
PIB:
109097040
E-mail:
lag.fgdr@gmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Snežana Daničić, Sandra Macura, Romko Papuga
Predsednik/ca UO:
Snežana Daničić
Član UO:
Sandra Macura, Milica Vrgović
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Snežana Daničić
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
snezana.danicic@gmail.com

Ciljevi:

Ruralni razvoj, lokalna strategija ruralnog razvoja, lokalna akciona grupa

Primarni cilj:
Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit
Misija organizacije:
LAG FGD će na svom području, koristeći sve prirodne i društvene potencijale, tradiciju , kulturu i istoriju područja, sa proizvodnjom, prodajom i plasmanom domaćih proizvoda, kao i unapređenje turističkih ponuda i ruralnog turizma, omogućiti zapošljavanje lokalnog stanovništva, kroz saradnju institucija na svim nivoima, kako bi postalo područje sa kvalitetnim životnim preduslovima za ostanak, rad i razvoj na tom području.
Polje rada / delatnost organizacije:
Izrada i implementacija Lokalne strategije ruralnog razvoja, povezivanje lokalnog stanovništva i stvaranje sinergije u partnerskim odnosima javnog, privatnog i civilnog sektora s ciljem održivog razvoja LAG teritorije, Primena "od dole ka gore" pristupa i delovanja u skladu sa LEADER/CLLD načelima, planiranje i podrška ravnomernom razvoju Fruškogorsko-dunavskog regiona preko Lokalne razvojne strategije LAG područja, omogućavanje neometanog protoka informacija i transfer znanja za razvoj svih sektora u zajednici, iskorišćavanje i razvoj postojećih potencijala ruralnog područja uz dugoročno ostvarivanje ruralnog i održivog razvoja, jačanje finasijskih i drugih resursa pri realizaciji projekata ruralnog i održivog razvoja, priprema LAG područja za korišćenje strukturnih fondova EU i domaćih izvora finansiranja, izgradnja i jačanje socijalne kohezije na području Fruškogorsko-dunavskog regiona, razvijanje svesti o tradicionalnim vrednostima i znanjima, s ciljem podizanja vrednosti područja, prikupljanje, očuvanje i zaštita tradicionalnih vrednosti i znanja od intersa za zajednicu.
Sekundarni cilj:
Unapređivanje zajednice, Izgradnja kapaciteta

Programi:

Finansije

2017

UKUPNI PRIHODI: 399.000,00

Donacije: 399.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 1.141.000,00

Donacije: 1.140.000,00

Prihodi od članarina: 1.000,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016