Transparentne organizacije > Otvorene knjige > LOKALNI FRONT
Organisation logo

LOKALNI FRONT

O organizaciji

Skraćeno ime:
FRONT
Matični broj:
28158882
Adresa:
Omladinska 57v, Kraljevo
Godina osnivanja:
2014
PIB:
108773491
E-mail:
lokalnifront@gmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Zorica Šćepanović, Vladimir Marović, Bojan Brkić
Predsednik/ca UO:
Predrag Voštinić
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Predrag Voštinić
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
predrag.vostinic@gmail.com
Ime kontakt osobe:
Bojan Brkić
E-mail kontakt osobe:
lokalnifront@gmail.com

Ciljevi:

Sloboda, Solidarnost, Obrazovanje, Zakonitost, Kreativnost, Aktivizam, Antidiskriminacija, Antifašizam, Front

Primarni cilj:
Ljudska prava
Misija organizacije:
Mi smo grupa građanki i građana, koji su nezadovoljni društveno-političkom situacijom, socijalnim statusom i duhovnom obamrlošću najširih slojeva. Kao pojedinci koji za sobom imaju bogato iskustvo građanskog aktivizma namera nam je da dejstvujemo kao osvešćujući i odgovorni subjekt obznanjivanja, kanalisanja i prevazilaženja opšte obeznađenosti, razočaranosti, obespravljenosti i osećanja nemoći. Nastupamo kao ljudi već ostvareni na poljima svojih profesija, čime ukazujemo na značaj vrednovanja struke i postignutih rezultata u susretanju sa problemima. Dejstvujemo kao kritički nastrojena zajednica autonomnih pojedinaca, koji svoje društveno delovanje upravljaju prema vrednostima i načelima za koja se zalažemo, a u cilju očuvanja i unapređenja lokalne sredine.
Polje rada / delatnost organizacije:
Kao lokalna organizacija hoćemo da:

- Ponudimo novu snagu na društvenoj, ekonomskoj, kulturnoj i političkoj sceni neposrednog okruženja;
- Raskinemo sa političkim uslovljavanjem kao oblikom manipulisanja i ucenjivanja građana;
- Građanima vratimo pravo donošenja odluka koje se tiču organizovanja njihovog lokalnog životnog i funkcionalnog okvira;
- Ukažemo na svaku nepravilnost u radu lokalnih organa vlasti i da ih pozivamo na odgovornost;
- Uspostavimo princip „autoriteta odozdo“;
- Dejstvujemo proaktivno, socijalno odgovorno i stvaralački nastrojeno, dajući tako širim slojevima građanstva primer zalaganja za moguće društvene promene;
- Građanima probudimo ili povratimo veru u sopstveni značaj i samopoštovanje, otvaranjem mogućnosti za učestvovanje u poslovima od javnog interesa.
Sekundarni cilj:
Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

- Prikupljnje pomoći za postradale u poplavama u Kraljevu i okolini 2019.
- Aktivno učešće u saniranju posledica poplava
- Ibarski marš,
- Praćenje i posmatranje izbornih radnji za lokalne i republičke izbore 2020. godine
- Prikupljanje pomoći za Zdravstveni centar "Studenica" - COVID odeljenje

Programski godišnji izveštaji za poslednju godinu

Budi FRONT

Ciljna grupa:

Građanski sektor

Trajanje u mesecima: 6

Godišnji budžet: 4.800.000,00

Lokacija sprovođenja programa: Srbija

Navedite glavne donatore:

European Endowment for Democracy

Oblast delovanja:

Obrazovanje

Opis programa:

Kampanjom #BudiFront želimo da ohrabrimo i pozovemo građanke i građane da aktivno učestvuju u političkim procesima, sa ciljem jačanja demokratskih kapaciteta.
Namera nam je da obučimo ljude za postupanje u situacijama koje mogu doprineti poboljšanju izbornih uslova, što će podrazumevati upoznavanje sa Ustavom i svim zakonima čije poštovanje u velikoj meri utiče na regularnost procesa, kao i sa postupanjem u slučaju nepravilnosti.
Lokalni front kao organizacija pre i u toku izbora zadržava političku neutralnost, te na njima učestvuje samo kroz kampanju #BudiFront, okupljanjem slobodnomislećih ljudi na teritoriji cele zemlje, koji će zajedno raditi na očuvanju demokratskih principa izbornog procesa.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

- Borba za pravedne izborne uslove
- Borba za odbranu Ustavnih prava građana i građanki
- Oslobađanje od straha

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Kampanja je u toku, prijave volontera su u toku, formirani su operativni timovi.
Obzirom na interesovanje, očekivani rezultat je mreža ljudi u velikom broju naseljenih mesta u Srbiji, spremnih da se na institucionalni način angažuju u zaštiti ustavnih prava građana Srbije.

Finansije:

2020

UKUPNI PRIHODI: 1.316.000,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 1.190.000,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 126.000,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2020

UKUPNI RASHODI: 1.455.000,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 140.000,00

Komunalni troškovi: 104.000,00

Troškovi kancelarije: 199.000,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2017

UKUPNI PRIHODI: 50.000,00

Donacije: 50.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 254.000,00

Donacije: 254.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016