Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Ansambl za novu muziku Gradilište
Organisation logo

Ansambl za novu muziku Gradilište

O organizaciji

Skraćeno ime:
Gradilište
Matični broj:
28078854
Adresa:
Milana Rakića 6, Beograd-Zvezdara
PIB:
107497541
E-mail:
nedahofman@yahoo.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Ljudi

Predsednik/ca UO:
Goran Marinković
Član UO:
Neda Hofman-Sretenović
Ime kontakt osobe:
nedahofman@yahoo.com
E-mail kontakt osobe:
nedahofman@yahoo.com

Ciljevi:

Programi:

Organizacija i realizacija koncerata savremene muzike

Ciljna grupa:

Stručna javnost

Trajanje u mesecima: 120

Godišnji budžet: 200,00

Navedite glavne donatore:

Sokoj

Oblast delovanja:

Kultura i umetnost

Opis programa:

Ansambl za novu muziku Gradilište specijalizovan je za izvođenje domaćih i inostranih kompozicija nastalih u XX i XXI veku. Osnovan je 2011. na inicijativu pijanistkinje Nede Hofman, koja je umetnički direktor i predsednik Ansambla.
U sastavu Gradilišta deluje dvadeset umetnika sa bogatim iskustvom u interpretiranju savremene muzike. Jedna od važnih odlika Ansambla jeste prilagodlјivost različitim instrumentalnim kombinacijama, od dua do većih kamernih sastava, u zavisnosti od programa.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Ansambl je izdao 5 kompakt diskova i održao preko 40 koncerata u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je nagrade za promociju savremene srpske muzike "Aleksandar Pavlović" za godinu 2017.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Doprineli smo produkciji, afirmaciji i promociji savremene muzike u Srbiji.

Finansije:

2022

UKUPNI PRIHODI: 130.000,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 130.000,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2022

UKUPNI RASHODI: 0,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2017

UKUPNI PRIHODI: 350.000,00

Donacije: 350.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 844.000,00

Donacije: 844.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016