Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Art Aparat
Organisation logo

Art Aparat

O organizaciji

Matični broj:
28183372
Adresa:
Jurija Gagarina 14B, Beograd-Novi Beograd
Telefon:
0643364923
PIB:
109195827
E-mail:
udruzenje.artaparat@gmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Sanja Iguman, Maja Ćurčić, Aleksandar Ćurčić
Predsednik/ca UO:
Maja Ćurčić
Član UO:
Marko Đukić, Svetlana Damnjanović
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Maja Ćurčić
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
majacu.com@gmail.com
Ime kontakt osobe:
majacu.com@gmail.com
E-mail kontakt osobe:
majacu.com@gmail.com

Ciljevi:

muzika, socijalna inkluzija, ljudska prava, romska zajednica, edukacija, umetnost

Primarni cilj:
Prava nacionalnih manjina
Misija organizacije:
Naša misija:
je stvaranje prijateljskog i podsticajnog okruženja i mogućnosti za učenje za ugrožene grupe, kao i za članove šire zajednice, korišćenjem umetnosti i kulture, a posebno muzike.
U izvršavanju svoje misije Art Aparat će:
-Usredsredite pažnju na one koji su u opasnosti i ranjivi na više frontova;
-Razvijati umetnička sredstva za psiho-socijalnu podršku, razvoj kognitivnih veština i interkulturalno učenje.
-Promovisati kreativnost i umetnost kao alate za lični razvoj u zajednici.
Polje rada / delatnost organizacije:
Art Aparat okuplja ljude koji veruju u jednakost, slobodu i solidarnost i koji koriste muziku kao sredstvo za promociju ovih vrednosti u zajednici. Udruženje je 2015. godine osnovala grupa muzičkih umetnika, a danas okuplja i stručnjake iz oblasti psihologije, omladinskog rada i drugih komplementarnih oblasti, koji zajednički rade kako bi razvijali programe koji kroz muziku doprinose učenju, psiho-socijalnom osnaživanju i izgradnji inkluzivnih zajednica. Tokom poslednjih sedam godina, uz pomoć muzike, adresirali smo neke od važnih tema iz oblasti ljudskih prava, socijalne inkluzije, ekologije, kulturnog nasleđa i drugih društveno angažovanih tema.
Sekundarni cilj:
Kultura i umetnost

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Naša organizacija od svog osnivanja bavi se socijalnom inkluzijom i fokusira se na razvoj programa koji bi omogućili povezivanje ljudi.
U poslednje tri godine, kroz naš projekat Svi UGLAS uključeno je preko 200 marginalizovane romske dece i mladih i preko 150 pripadnika/ca opšte populacije.
Snimili smo 3 spota i organizovali jedan veliki koncert u Narodnom pozorištu.

Programski godišnji izveštaji za poslednju godinu

Svi UGLAS- Putujući online izazov

Ciljna grupa:

Romi

Trajanje u mesecima: 2023

Godišnji budžet: 3.300.320,68

Navedite glavne donatore:

Partners Global i USAID

Oblast delovanja:

Kultura i umetnost

Opis programa:

Program koristi digitalne tehnologije da uključi mlade u umetničko stvaralaštvo. Projekat podrazumeva izgradnju online platforme za horsko pevanje, posetu više gradova u Srbiji, izvođenje muzičkih i interkulturalnih radionica sa mladima, audio-vizuelnu produkciju i promociju sadržaja.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

- Socijalna inluzija mladih iz romske populacije
- Smanjenje diskriminacije i podsticanje pozitivnog delovanja mladih iz opšte populacije prema etničkim manjinama
- Podsticanje solidarnosti, empatije i zajedništva
- Podizanje znanja i veština kod mladih kada je u pitanju digitalna pismenost, ali i muzika i romska kultura
- Promocija romske kulture u javnom prostoru

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Mladi će zahvaljujući ovom projektu imati priliku da se povezuju, uče jedni o drugima i kroz prijateljstva razvijaju interkulturalne kompetencije. Romska kultura će biti promovisana u javnom prostoru i mladi će steći znanja i veštine koje će im pomoći da se kvalitetnije uključe u društvo.

Svi UGLAS

Ciljna grupa:

Svi građani

Trajanje u mesecima: 2021-2022

Godišnji budžet: 2.000.000,00

Navedite glavne donatore:

Nacionalna koalicija za decentralizaiju, Ministarstvo kulture Republike Srbije

Oblast delovanja:

Kultura i umetnost

Opis programa:

Svi UGLAS! je prvi i najznačajniji projekat našeg udruženja, koji koristi muziku i horsko pevanje da osnaži romsku decu i mlade uključene u život i rad na ulici, ali i čitavo društvo uključi u zajedničko stvaralaštvo sa romskom zajednicom i time doprinese širenju znanja i negovanju empatije, solidarnosti i podrške u društvu.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Najyna;ajniji reyultati:
-rad u okviru interkulturalnog hora Svi UGLAS, u
kojem zajedno stvaraju pripadnici romske i ne-romske populacije. Hor je do sada uključio preko 300 romske dece i mladih i 80 ljudi svih generacija iz šire zajednice.
• profesionalnu produkciju spotova i pesama (dostupno na LINKU).
• edukativni program, koji ima za cilj da kroz javne događaje i kreiranje edukativnih sadržaja učesnike i širu javnost upoznaje sa romskom kulturom i zajednicom.
• organizaciju koncerata
• sprovođenje treninga i radionica za nastavnike i omladinske radnike, na kojima se predstavlja metodologja za uključivanje osetljivih društvenih grupa kroz muziku i promoviše uloga umetnosti kao alata za socijalnu inkluziju.
Hor Svi UGLAS okuplja preko 80 aktivnih učesnika i do sada smo održali šest koncerata(poslednja dva u Narodnom pozorištu u Beogradu)i tokom godina profesionalno snimili različite materijale – filmove, pesme i radio drame na srpskom i romskom jeziku.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Ovaj projekat je uspeo da poveže u zajednički rad veliki broj ljudi, da osnaži decu i mlade iz romske zajednice ali i ljude iz opšte populacije i da u društvu kontinuirano podstiče zajedništvo i kulturnu raznolikost.

Mladi pevaju glasno!

Ciljna grupa:

Mladi

Trajanje u mesecima: 2020-2021

Godišnji budžet: 1.000.000,00

Navedite glavne donatore:

OSCE Serbia, Fondacija centar za demokratiju,

Oblast delovanja:

Kultura i umetnost

Opis programa:

Omladinski hor Svi UGLAS! je program koji se, koristeći istu metodologiju, fokusira na mlade i kroz muziku uključuje mlade
u riziku(korisnike domova, pripadnike romske populacije i dr.) i mlade iz tzv. opšte populacije u zajedničko umetničko stvaralaštvo i pomaže im da se upoznaju sa važnim društvenim temama i razviju međusobnu podršku.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

- Uključeno preko 80 mladih iz romske i neromske zajednice
- Mladi stekli interkulturalne kompetencije i razvili muzičke veštine
- Snimljena dva video spota

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Korisnici su imali priliku da razvijaju svoje talente, uče jedni o drugima i razvijaju prijateljstva u okviru grupe.

Finansije:

2021

UKUPNI PRIHODI: 2.732.000,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 1.393.676,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 1.250.324,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 88.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2021

UKUPNI RASHODI: 0,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2017

UKUPNI PRIHODI: 592.000,00

Donacije: 592.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 420.000,00

Donacije: 420.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016