Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Društvo demografa Srbije
Organisation logo

Društvo demografa Srbije

O organizaciji

Skraćeno ime:
DDS
Matični broj:
07440979
Adresa:
Kraljice Natalije 45, Beograd-Stari Grad
Telefon:
+381113613892
Godina osnivanja:
1990
PIB:
100063199
E-mail:
info@dds.org.rs
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Predsednik/ca UO:
Biljana Radivojević
Član UO:
Ivan Marinković
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Mirjana Bobić
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
mirjana.bobic@gmail.com
Ime kontakt osobe:
Marko Galjak
E-mail kontakt osobe:
magasr@gmail.com

Ciljevi:

demografija, društvene nauke,

Primarni cilj:
Nauka i istraživanje
Misija organizacije:
Podstiče demografiju kao disciplinu i demografska istraživanja
Polje rada / delatnost organizacije:
Osnovne aktivnosti DDS su vezane za popularizaciju demografije, a od svog osnivanja se bavi organizovanjem i realizacijom naučnih istrašivanja iz demografije kao i izdavačkom delatnošću.

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Naučni skup u vezi sa COVID-19 i neofrmalni jednomesečni skupovi na različite teme po imenu Demografisanje

Demografisanje

Ciljna grupa:

Građanski sektor

Lokacija sprovođenja programa: Grad Beograd

Oblast delovanja:

Nauka i istraživanje

Program

Ciljna grupa:

Građanski sektor

Trajanje u mesecima: s

Godišnji budžet: 2,00

Lokacija sprovođenja programa: Apatin

Navedite glavne donatore:

asf

Oblast delovanja:

Kultura i umetnost

Opis programa:

dasd

Tri glavna konkretna rezultata programa:

sad

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

asdas

1

2

33

Finansije:

2017

UKUPNI PRIHODI: 0,00

Donacije: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 132.000,00

Donacije: 129.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 3.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016

2014

UKUPNI PRIHODI: 4.175.000,00

Donacije: 58.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 4.117.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2014