Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Udruženje muzičara "KultArt"
Organisation logo

Udruženje muzičara "KultArt"

O organizaciji

Skraćeno ime:
UMK
Matični broj:
28211066
Adresa:
Veselina Nikolića 2, Kruševac
Telefon:
0648125074
Godina osnivanja:
2016
PIB:
109700175
E-mail:
kultart.udruzenje@gmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Zvezdana Budimović Savković, Nadežda Budimović, Rade Savković
Predsednik/ca UO:
Nadežda Budimović
Član UO:
Jelena Božović, Danijela Pavlović
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Zvezdana Budimović Savković
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
zvezdanabudimovic@gmail.com
Ime kontakt osobe:
Nadežda Budimović
E-mail kontakt osobe:
nmbudimovic@gmail.com

Ciljevi:

#muzika #umetnost #kultura

Primarni cilj:
Kultura i umetnost
Misija organizacije:
KultArt je samostalno, neprofitno, nevladino i nestranačko udruženje, osnovano 2016. godine sa ciljem da radi na unapređenju standarda u kulturi, pre svega u muzičkoj ali i drugim oblastima umetničkih delatnosti,
Polje rada / delatnost organizacije:
Udruženje radi na podizanju kvaliteta kulturne ponude, na unapređenju položaja umetnika, i edukaciji dece i odraslih o umetničkim vrednostima.
Sekundarni cilj:
Unapređivanje zajednice, Izgradnja kapaciteta

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

.Kroz održane radionice povećan je stepen informisanosti mladih o važnim društveno angažovanim muzičkim pravcima i unapređeno razumevanje muzike kao stvaralačkog angažovanog pristupa stvarnosti.
2.Učesnici radionica podstaknuti su na razvijanje sopstvenog kritičkog mišljenja u odnosu na muzičku ponudu i pravljenje razlike između kvalitetnih muzičkih pravaca, i banalnih i nevrednih muzičkih sadržaja koje im nameće aktuelna muzička scena.
3.Kroz promociju aktivističkog doživljaja muzike, sa učesnicima je vođen razgovor o ljudskim pravima i slobodama za koje se treba zalagati, o značaju uloge aktivnog građanina/ke u kreiranju pravednog i demokratskog društvenog poretka

Nezavisne evaluacije
Programski godišnji izveštaji za poslednju godinu

Muzika i aktivizam

Ciljna grupa:

Mladi

Trajanje u mesecima: 6 meseci

Lokacija sprovođenja programa: Kruševac

Navedite glavne donatore:

Kancelarija za mlade Kruševac

Oblast delovanja:

Obrazovanje

Opis programa:

Program je prvi put sproveden 2017. godine i nastao je kao odgovor na činjenicu da je već godinama rastući trend slušanja i puštanja nekvalitetne novokomponovane muzike na mestima gde se kreće najveći broj mladih u našem gradu, kao i na najgledanijim medijima. Ona nameće veoma sporne sisteme vrednosti mladima. Istovremeno, u društvu se često plasiraju i podržavaaju predrasude o drugim muzičkim pravcima, iako su droga, alkoholizam, nasilje, te razni oblici nacionalne i rasne netrpeljivosti sastavni deo baš estradnog životnog stila, onog kome su mladi najviše izloženi.
Ideja projekta je, stoga, bila da se mladima pruži više informacija i i da se senzibilišu za muziku koja „ima šta da kaže“, koja se bavi društvenim pitanjima i promoviše jednakost, ljubav među ljudima i poštovanje različitosti. Vodeći muzički pravci u tom smislu su džez i rok muzika i aktivnosti na projektu imale su za cilj da ih približe mladima kao moguće pravce njihovog interesovanja.
Projektne aktivnosti su obuhvatile radionice i kamerne muzičke večeri na kojima su i učesnici radionica, ali i ostali građani i građanke imali priliku da čuju kvalitetne muzičke sadržaje.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

1.Kroz održane radionice povećan je stepen informisanosti mladih o važnim društveno angažovanim muzičkim pravcima i unapređeno razumevanje muzike kao stvaralačkog angažovanog pristupa stvarnosti.
2.Učesnici radionica podstaknuti su na razvijanje sopstvenog kritičkog mišljenja u odnosu na muzičku ponudu i pravljenje razlike između kvalitetnih muzičkih pravaca, i banalnih i nevrednih muzičkih sadržaja koje im nameće aktuelna muzička scena.
3.Kroz promociju aktivističkog doživljaja muzike, sa učesnicima je vođen razgovor o ljudskim pravima i slobodama za koje se treba zalagati, o značaju uloge aktivnog građanina/ke u kreiranju pravednog i demokratskog društvenog poretka

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Radionice u školama predstavljaju neformalni oblik obrazovanja mladih koji im je doneo dodatna znanja o muzici kao važnom obliku korespondencije sa svojim društvenim i političkim bićem i na interaktivan način, kroz razgovor sa stvaraocima, približio oodređene muzičke pravce, njihovu filozofiju i uticaj na stvaranje slobodnijeg i pravednijeg društva.
Projekat je, takođe, doprineo kulturnoj ponudi za mlade kroz seriju koncerata džez, bluz i rok muzike.
Deo radionica, posvećen je razotkrivanju stereotipa i predrasuda koje sprečavaju razvoj slobodnog i demokratskog potencijala u ljudima i promociji aktivizma i volonterizma kojim se te vrednosti čuvaju.
Organizovanjem džez i rok večeri, mladima su pružene dodatne prilike da se u gradskim javnim prostorima susretnu sa vrsnim izvođačima ovih muzičkih pravaca.

Finansije:

2018

UKUPNI PRIHODI: 545.000,00

Donacije pojedinca: 56.000,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 413.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 76.000,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2018

UKUPNI RASHODI: 545.000,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 80.000,00

Troškovi kancelarije: 40.000,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 76.000,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2017

UKUPNI PRIHODI: 540.000,00

Donacije: 400.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 140.000,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 35.000,00

Donacije: 26.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 9.000,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016