Transparentne organizacije > Otvorene knjige > "Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije"
Organisation logo

"Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije"

O organizaciji

Skraćeno ime:
DZPPS
Matični broj:
08196788
Adresa:
Radomira Raše Radujkova 1a/211, Novi Sad
Telefon:
+381213044925
Godina osnivanja:
1989
PIB:
102098506
E-mail:
info@pticesrbije.rs
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Predsednik/ca UO:
Milan Ružić
Član UO:
Jožef Gergelj
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Milan Ružić
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
milan.ruzic@pticesrbije.rs
Ime kontakt osobe:
Svetlana Tomov
E-mail kontakt osobe:
svetlana.tomov@pticesrbije.rs

Ciljevi:

ptice, zaštita ptica, zaštita prirode, birdlife, obrazovanje, biodiverzitet,

Primarni cilj:
Zaštita životinja
Misija organizacije:
Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) uključuje zajednice u Srbiji u očuvanje i oporavak prirode kroz istraživanje, aktivnu zaštitu, informisanje i objavljivanje, obrazovanje i javno zastupanje. Aktivna zaštita podrazumeva preduzimanje praktičnih aktivnosti na zaštiti predela, područja, staništa i populacija vrsta koje se sprovode nakon dobijanja naučnih informacija u okviru zakonskih propisa.
Polje rada / delatnost organizacije:
Ptice nas upozoravaju da svet kakav poznajemo nestaje. Zajedno sa ljubiteljima prirode se trudimo da zaštitimo ptice istražujući, prateći, čuvajući i poboljšavajući prirodna staništa i predele. Borimo se za održivo korišćenje resursa dok učimo od ptica šta su sve razlozi zbog kojih se priroda uništava, menjamo naše ponašanje i navike da bismo stvorili i ostavili bolji svet za naše potomke.
Prirodi blizak razvoj ljudskih zajednica koji osigurava očuvanje prirode, a naročito ptica i njihovih staništa.
Sekundarni cilj:
Životna sredina i klimatske promene

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Kao dobar primer aktivne zaštite ptica treba izdvojiti rad na oporavku populacije orla krstaša koji je započet 2016. i iste godine je dao rezultate kada su iz gnezda poslednjeg para, u tom trenutku, uspešno izletela dva mladunca. Do januara 2023. godine, sa ponosom ističemo da sada imamo 5 parova Orlova krstaša i da nastavljamo svoj radim na zaštiti ove ptice od nacionalnog značaja.
2020. je proglašena nova nacionalna mreža Međunarodno značajnih područja za ptice – IBA, sačinjena od 79 područja koja pokrivaju 29,2% teritorije Republike Srbije.
Društvo je nastavilo svoju izdavačku delatnost. U 2020. godini objavljena knjiga “Avanture Sebastijana, sove vegetarijanca”, “Ptičja pesmarica”, knjiga sa pesmama namenjena deci objavljena je 2021.godine, a popularni magazin “Detlić” objavljivan je jednom godišnje. U pripremi je jubilarni broj 20 koji će izaći sredinom 2023.godine.
Aktivnosti na neposrednom obrazovanju javnosti sprovođene su u okviru Evropskog vikenda posmatranja ptica, programa Proleće uživo i Omladinskog kluba ornitologa. Značajan napredak u radu na ovoj aktivnosti je učinjen objavljivanjem mobilne aplikacije za raspoznavanje divljih ptica "Ptice na dlanu".
Od osnivanja broj članova u Društvu je sa godinama postepeno rastao. Najvažnija promena u pogledu unapređenja komunikacije sa članstvom, njihove aktivacije i doprinosa ostvarenju ciljeva organizacije dešava se krajem 2019. kada je prvi put zaposlena osoba za sprovođenje strategije razvoja članstva. Ovaj potez je odmah dao rezultat i 2020. je završena sa 478 članova, 2021. sa 778, dok je 2019. godine bilo 207.
U oktobru 2020. godine počeli smo sa realizacijom dva petogodišnja LIFE projekta. Veoma značajno partnerstvo za rad organizacije ostvareno je sa fondacijom Sigrid Rausing Trust u toku 2021. godine.

Programski godišnji izveštaji za poslednju godinu

Zimski popis ptica vodenih staništa – IWC

Ciljna grupa:

Stručna javnost

Trajanje u mesecima: Programske aktivnosti se sprovode svake godine u januaru mesecu.

Godišnji budžet: 300.000,00

Navedite glavne donatore:

2021.godine rad su podržala javna preduzeća (JP „Vojvodinašume“, Direkcija za plovne puteve „Plovput“ i rezervati prirode.

Oblast delovanja:

Nauka i istraživanje

Opis programa:

Međunarodni zimski popis ptica vodenih staništa (IWC – International Waterbird Census) započet je 1967. godine. Trenutno se ptice popisuju na više od 25.000 lokaliteta u preko 100 država. Ovim programom rukovodi „Wetlands International“, organizacija koja se bavi očuvanjem i obnavljanjem vodenih staništa na globalnom nivou. U svakoj državi nacionalni koordinatori rade sa mrežom saradnika (profesionalaca i amatera) koji na terenu prikupljaju podatke o pticama vodenih staništa. IWC program u Srbiji sprovodi se različitim intenzitetom od 1982. godine kada je pažnja uglavnom bila usmerena na tok Dunava. Od 2012. godine, od kada DZPPS rukovodi zimskim popisom ptica, povećana je mreža volontera-saradnika, a pažnja je, osim Dunava, usmerena na druge lokalitete i kategorije vodenih staništa poput kanala, potoka, slatinskih livada i drugo. Do sada je na zimskom popisu ptica u Srbiji zabeleženo preko 90 vrsta ptica vodenih staništa, a tokom najhladnijih meseci u našoj zemlji boravi do 400.000 jedinki.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Cilj popisa je da se dobiju podaci o brojnosti ptica vodenih staništa, trendovi njihovih populacija nakon više godina, kao i podaci o njihovim staništima, budućem upravljanju istih. U januaru 2021. zabeleženo je preko 280.000 ptica vodenih staništa. Ponovo su dve najbrojnije vrste bile gluvara (Anas platyrhynchos) i obični galeb (Larus ridibundus), a ponovo su bile pronađene neke vrlo retke vrste za faunu Srbije. Na zimovanju kod nas po prvi put su potvrđene muljače (Limosa limosa) i argentinska zviždara (Mareca sibilatrix). Alarmantno je što su na većini obiđenih lokaliteta zabeležena različita ugrožavanja prirode – različita zagađenja, divlje deponije, krivolov i prekomerni lov, preoravanja staništa, priobalja reka, jezera i kanala su sve više degradirana, okupirana privatnim parcelama.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Od kada DZPPS rukovodi zimskim popisom ptica, povećana je mreža volontera-saradnika, a pažnja je, osim Dunava, usmerena na druge lokalitete i kategorije vodenih staništa poput kanala, potoka, slatinskih livada i drugo.

Evropski vikend posmatranja ptica – EBW

Ciljna grupa:

Svi građani

Trajanje u mesecima: Program se sprovodi svake godine, prvog vikenda u oktobru.

Godišnji budžet: 250.000,00

Navedite glavne donatore:

EuroNatur, BirdLife International

Oblast delovanja:

Obrazovanje

Opis programa:

Evropski vikend posmatranja ptica (EBW – EuroBirdWatch) je masovan događaj koga organizuju partneri BirdLife International (BLI). Započet je 1993. godine sa ciljem promocije, posmatranja i očuvanje ptica i prirode za širu javnost (posebno mlade). Organizuje se svake godine prvog vikenda oktobra. Do sada je ovom događaju učestvovalo preko milion ljudi u više od 40 evropskih zemalja, a ukupan broj izleta prešao je 36 hiljada. U organizaciji našeg Društva svake godine oko 1.000 ljudi na preko 30 izleta širom Srbije druži se i posmatra seobu više stotina hiljada ptica.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Osnovni cilj je podizanje nivoa svesti građanstva o važnosti i potrebi zaštite ptica selica, kao i očuvanja područja gde se razmnožavaju, odmaraju tokom migracija i područja koja koriste kao zimovališta.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Evropski vikend posmatranja ptica 2021. godine organizovan je 2. i 3. oktobra. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije je u susret Evropskom vikendu posmatranja ptica organizovalo onlajn kurs posmatranja ptica „Ptice na dlanu“ na kojem je učestvovalo ukupno 392 učesnika. Cilj kursa je bio da se učesnici kroz pet, posebno osmišljenih, onlajn predavanja pripreme za samostalan i odgovoran boravak u prirodi prilikom posmatranja ptica. Predavanja su se održavala na Facebook stranici i YouTube kanalu Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, gde su i sada dostupna. U okviru Evropskog vikenda posmatranja ptica organizovano je ukupno 26 izleta posmatranja ptica na kojima je učestvovalo 935 učesnika. Posmatrano je ukupno 134 vrsta ptica među kojima je bilo 37.435 jedinki ptica.

Tim za borbu protiv krivolova

Ciljna grupa:

Donosioci odluka

Trajanje u mesecima: Program se sprovodi u kontinuitetu.

Godišnji budžet: 1.000.000,00

Navedite glavne donatore:

EuroNatur

Oblast delovanja:

Zaštita životinja

Opis programa:

Tim čine članovi DZPPSa koji zajedno deluju na otkrivaju slučaja krivolova na ptice u Republici Srbiji i bore se da se ova loša praksa, koja izuzetno šteti našoj prirodi, maksimalno suzbije. Aktivnosti Tima sprovode se tokom cele godine, različitim intenzitetom u zavisnosti od potrebe. Tim je osnovan 2015. godine.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

U 2021.godini institucijama su prijavljena ukupno 44 slučaja kršenja zakona; zabeleženo je ukupno 55 slučajeva krivolova prepelica uz korišćenje elektronskih vabilica; pronađeno je 98 elektronskih vabilica za prepelice.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Krivolov je nelegalan način lova, počinjen od strane lovaca sa važećom lovnom dozvolom za tekuću sezonu, tokom kog se ptice ubijaju izvan propisane lovne sezone ili pomoću nedozvoljenih sredstava kao što su puške petometke i elektronske vabilice. Ptice se nelegalno ubijaju i tokom lovokrađe u kojoj učestvuju lica koja nisu registrovni lovci.

Nelegalan lov predstavlja jedan od najčešćih i najrasprostranjenijih vidova zločina nad pticama u Srbiji. Najdrastičniji primer je krivolov više od 50.000 prepelica tokom avgusta i septembra (jesenja seoba) i ubijanje na desetine hiljada pataka i gusaka u zimskom periodu, uglavnom na šaranskim ribnjacima i velikim rekama.

Raširen vid zločina nad pticama u Srbiji je i hvatanje živih ptica u divljini radi držanja u zatočeništvu. Ptice se pomoću klopki, mreža, lepkova i drugih sredstava zarobljavaju i preprodaju, a na meti su uglavnom zrnojede ptice pevačice. Veliki broj tek uhvaćenih jedinki usled stresa ubrzo uginjava. Ove nelegalne aktivnosti organizuju i sprovode grupe dobro povezanih ljudi koji najjače uporište imaju u Srbiji južno od Save i Dunava.
Predanim radom na sprečavanju krivolova doprinosi se boljem građanskom društvu, kažnjavanju kriminalaca, boljem radu institucija i zaštiti biodiveziteta.

Finansije:

2021

UKUPNI PRIHODI: 35.528.000,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 4.048.000,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 27.367.000,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 595.000,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 3.080.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 438.000,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2021

UKUPNI RASHODI: 23.606.251,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2017

UKUPNI PRIHODI: 22.907.000,00

Donacije: 22.284.000,00

Prihodi od članarina: 77.000,00

Prihodi od usluga: 546.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 207.000,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 15.477.000,00

Donacije: 11.842.000,00

Prihodi od članarina: 36.000,00

Prihodi od usluga: 3.599.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 117.000,00

2016

2014

UKUPNI PRIHODI: 2.027.000,00

Donacije: 2.012.000,00

Prihodi od članarina: 15.000,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2014