Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Mladi istraživači Srbije
Organisation logo

Mladi istraživači Srbije

O organizaciji

Skraćeno ime:
MIS
Matični broj:
07052545
Adresa:
Bulevar umetnosti 27, Beograd
Telefon:
+381113116663
Godina osnivanja:
1976
PIB:
101685934
E-mail:
office@mis.org.rs
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Osnovano od strane drugih organizacija - kolektivna odluka o osnivanju.
Predsednik/ca UO:
dr Dragana Ranđelović
Član UO:
dr Snežana Jovičić, Aleksandar Ristić
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Tanja Petrović
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
tanja@mis.org.rs
Ime kontakt osobe:
Tanja Petrović
E-mail kontakt osobe:
office@mis.org.rs

Ciljevi:

volontiranje, podizanje svesti, obrazovanje, podrška nefomalnim grupama i organizacijama, zagovaranje, umrežavanje.

Primarni cilj:
Životna sredina i klimatske promene
Misija organizacije:
VIZIJA: Zalažemo se za svet u kome se prirodni resursi održivo koriste i društvo koje je pravedno, solidarno i pruža svima jednake mogućnosti i podršku za razvoj.
MISIJA: Naša misija je da, koristeći naučna saznanja, kroz obrazovne programe i volontiranje, budemo pokretačka snaga u društvu koja doprinosi zaštiti i unapređenju životne sredine i održivom razvoju zajednica.
Polje rada / delatnost organizacije:
Zaštita životne sredine, volontiranje, mladi.
Sekundarni cilj:
Filantropija i volonterizam

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

- Kroz program podrške Snažno zeleno, preko 60 podržanih neformalnih grupa sprovele su ukupno 200+ lokalnih akcija i incijativa;
- U saradnji sa Koalicijom 27 pripremljena 3 Izveštaja iz senke o Poglavlju 27;
- U 2021. godini u 23 okruga u Srbiji, 114 neformalnih grupa mladih realizovalo je 137 #ŠtaNamTeško (#ŠNT) volonterskih projekata. U realizaciju projekata bilo je uključeno više od 950 volontera;
- Više od 100 OCD podržano kroz EKO SISTEM Programa, što kroz finansijsku podršku projektima, što kroz izgradnju kapaciteta i umrežavanje.
- Posle više od 60 godina, zahvaljujući i međunarodnim volonterskim kampovima koje organizuje MIS u saradnji sa upravljačem JP Vojvodinašume, opštinom Pećinci, Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode, ptica ibis se ponovo gnezdi na Obedskoj bari.

Programski godišnji izveštaji za poslednju godinu

Eko sistem - Podrška reformama u zaštiti životne sredine

Ciljna grupa:

Drugo

Trajanje u mesecima: traje od 2020. godine

Godišnji budžet: 40.000.000,00

Navedite glavne donatore:

Sida - Švedska

Oblast delovanja:

Životna sredina i klimatske promene

Opis programa:

Program EKO-SISTEM nastao je s ciljem da podrži reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva (OCD) i drugih aktera u društvu u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije (EU). Program sprovode Mladi istraživači Srbije a podržava Švedska.
Kroz realizaciju programskih aktivnosti, Mladi istraživači Srbije nastoje da ubrzaju promene u sektoru zaštite životne sredine u Srbiji kroz jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i njihovo umrežavanje. Istovremeno, program se fokusira na pokretanje neophodnih promena u stavovima ka zaštiti životne sredine i praksama građana, lokalnih vlasti i državnih institucija.

Mladi su zakon

Ciljna grupa:

Mladi

Trajanje u mesecima: 4

Godišnji budžet: 16.985.929,06

Navedite glavne donatore:

Ministarstvo turizma i omladine

Oblast delovanja:

Filantropija i volonterizam

Opis programa:

Nacionalni program volontiranja mladih "Mladi su zakon" Mladi istraživači Srbije sprovode od 2012. godine uz podršku Ministarstva turizma i omladine (Ministarstva omladine i sporta). Ciljevi programa su usklađeni sa Nacionalnom Strategijom za mlade, i to specifičnim ciljem 3 koji ima za cilj promociju volontiranja među mladima i povećanje broja mladih koji volontiraju. Kroz aktivnosti projekta, mi direktno delujemo na ove indikatore gde se tokom godišnjeg programa volontiranjem bavi preko 2000 mladih u 23 regiona u Srbiji. Aktivnosti projekta uključuju organizaciju međunarodnih i nacionalnih volonterskih kampova; mentorsku, finansijsku i edukativnu podršku lokalnom aktivizmu mladih kroz projekte podrške neformalnih grupa "Šta nam teško"; promocija volonterizma kroz obeležavanje Međunarodnog dana mladih i Međunarodnog dana volontera.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Кroz aktivnosti Nacionalnog programa volontiranja mladih ”Mladi su zakon 2023” i prethodne godine smo pokrenuli preko 2700+ mladih iz čak 25 okruga u Srbiji koji su u svojim lokalnim zajednicama pokrenili inicijative, kroz organizaciju 95 volonterskih omladinskih ŠNT projekata i 25 volonterskih kampova, za rešavanje konkretnih problema u zajednicama istovremeno radeći na uključivanju mladih građana i osnažujući ih da postanu aktivni članovi društva.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Više od 2700 volontera je i ove godine direktno doprinelo razvoju i rešenju izazova u svojim lokalnim zajednicama. Govorimo o preko 50.000 volonterskih sati koji su mladi uložili da podignu svest i pokrenu zajednicu da reši problem prepoznat kao bitan u njihovoj zajednici. I volonterski kampovi i ŠNT volonterski projekti kreiraju se oko potreba lokalnih zajednica širom zemlje. Ne samo da se mladi okupljaju oko određene ideje, potrebe i/ili problema koju su uočili u svojoj zajednici, već su i sami nosioci promena i aktivno, uz mentorsku i finansijsku podršku, rade na njihovom rešavanju. Uz našu podršku, oni su osnaženi da budu nosioci lokalnih projekata koji uključuju celu lokalnu zajednicu i na taj način motivišu različite aktere (lokalna udruženja, preduzeća, volontere, ustanove) da zajedno doprinesu. Na ovaj način mladi skreću pažnju na važna pitanja u svojim zajednicama i ukazuju na potencijalna rešenja kao i načine za dalji razvoj samih zajednica. Кako inicijative dolaze direktno od mladih, oni su motivisaniji i više rade da se aktivno uključe budući da se radi o temama koje su im bliske, zanimljive i predstavljene na način koji je prilagođen ciljnoj grupi. Dodatne korsiti zajednice se mogu prepoznati i kroz dugoročno sprovođenje projekata u jednoj lokalnoj zajedici, jer ne samo što se nekim izazovom različite grupe mladih mogu baviti nekoliko godina i time segmentno rešiti kompleksne probleme, već je i sama zajednica bogatija za aktivne mlade koji umeju da prepoznaju problem, znaju kome da se obrate da taj problem reše, a pritom su edukovani da napišu projektnu prijavu, naprave budžet, razrade ideju i time traže dodatnu podršku. Aktivnosti projekta stvaraju zajednicu mladih ljudi opremljenu znanjem i veštinama da na kreativan način reše probleme u svojoj zajednici.

Finansije:

2023

UKUPNI PRIHODI: 95.424.473,80

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 3.954.940,93

Donacije stranih fondacija/udruženja: 7.066.954,67

Donacije stranih vlada: 38.739.845,79

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 4.527.612,32

Prihodi od članarina: 540.450,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 40.594.670,04

2023

UKUPNI RASHODI: 0,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2022

UKUPNI PRIHODI: 112.329.680,10

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 6.786.149,51

Donacije stranih fondacija/udruženja: 3.691.331,56

Donacije stranih vlada: 25.282.283,99

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 19.261.764,16

Prihodi od članarina: 423.500,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 56.884.650,84

2022

UKUPNI RASHODI: 0,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2021

UKUPNI PRIHODI: 106.512.859,40

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 423.462,75

Donacije stranih fondacija/udruženja: 8.954.416,10

Donacije stranih vlada: 36.117.903,76

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 6.513.171,00

Prihodi od članarina: 214.800,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 1.737,73

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 54.287.368,10

2021

UKUPNI RASHODI: 0,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2020

UKUPNI PRIHODI: 76.811.191,90

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 12.681.034,47

Donacije stranih fondacija/udruženja: 4.930.592,72

Donacije stranih vlada: 38.470.965,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 7.015.081,07

Prihodi od članarina: 195.000,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 642,87

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 13.517.875,80

2020

UKUPNI RASHODI: 0,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2017

UKUPNI PRIHODI: 40.720.000,00

Donacije: 39.516.000,00

Prihodi od članarina: 1.204.000,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 14.000,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 24.716.000,00

Donacije: 23.144.000,00

Prihodi od članarina: 1.572.000,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 5.000,00

2016

2014

UKUPNI PRIHODI: 13.713.000,00

Donacije: 12.320.000,00

Prihodi od članarina: 1.393.000,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 182.000,00

2014