Transparentne organizacije > Otvorene knjige > ADVENTISTIČKI RAZVOJNI I HUMANITARNI RAD - ADRA
Organisation logo

ADVENTISTIČKI RAZVOJNI I HUMANITARNI RAD - ADRA

O organizaciji

Skraćeno ime:
ADRA
Matični broj:
07497024
Adresa:
Radoslava Grujića 4, Belgrade
Telefon:
+381113442625
Godina osnivanja:
1990
PIB:
100289364
E-mail:
office@adra.org.rs
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Fondacija

Ljudi

Osnivači/ca:
HRIŠĆANSKA ADVENTISTIČKA CRKVA
Predsednik/ca UO:
Jelena Stefanović
Član UO:
Želimir Stanić, Mirjana Knežević, Predrag Ostojić, Ivan Popović
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Igor Mitrović
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
director@adra.org.rs
Ime kontakt osobe:
Igor Mitrović
E-mail kontakt osobe:
director@adra.org.rs

Ciljevi:

#obrazovanje, #beskućnici, #romi, #deca, #razvojni rad, #verska humanitarna organizacija, #zaposlenje

Primarni cilj:
Socijalna zaštita
Misija organizacije:
Izjava svrhe: Služiti ljudima da bi svi mogli da žive kako je Bog namislio.
Moto: Pravda. Saosećanje. Ljubav.

Pokrenuta verom i vođena molitvom, ADRA preko 60 godina služi ljudima - našoj braći i sestrima. (U Srbiji od 1990. godine).

Kada su naši pioniri prvi put pripremali pomoć za ugrožene porodice 1956. godine, naše uverenje u vezi sa ljudima je bilo isto kakvo imamo danas: Bog je stvorio sve ljude sa namerom da napreduju i dožive procvat.

Ovakav pristup služenju je jednostavan ali on danas obuhvata čitavu planetu utičući na život ljudi u više od 130 zemalja. Bez obzira na područje, jezik ili izazove sa kojima se suočavamo, mi težimo istom - svetu u kojem će ljudi živeti životom koji im je Bog namenio.

Životom ispunjenom pravdom, saosećanjem i ljubavlju.

Pravdom - gde će ljudi svaki svoj postupak birati imajući u vidu njegov uticaj na sve ostale. Pozvani smo da zauzmeno stav da svako Božje dete zaslužuje ne samo osnovno u vidu vode, hrane i krova nad glavom, već i priliku da bude jedinstvena ličnost kakvo je i stvoreno da bude.

Saosećanje - zato što niko ne bi smeo da svom teret nosi sam. S druge strane, život koji je blagosloven saosećanjem podstiče novu darežljivost. Odlučnost da se služi drugima donosi ono najbolje kako u životu drugih tako i u nama.

I ljubav. Bog koji nas poziva na sve ovo želi ljubav bez granica, ljubav toliko snažnu da svi mogu da vide odraz Božjeg karaktera u našoj službi, i ljubav koja postaje stvarna u postupcima, malim i velikim, kako u čitavom svetu tako i kod kuće.

Pravda. Saosećanje. Ljubav.

Bog je pozvao sve ljude da budu otelotvorenje ove tri vrednosti iz biblijske knjige proroka Miheja 6. poglavlju, 8. stihu. Mi njih živimo kako bi i drugi mogli da ih steknu. Mi ih delimo sa drugima kako bi i oni mogli da ih dele dalje, sa drugima.
Polje rada / delatnost organizacije:
ADRA Srbije razvila je svoju ekspertizu u 4 glavne oblasti: Obrazovanju, Stvaranja dohodovnih mogućnosti, WASH sektoru (voda, sanitarne mere, higijena), i Odgovaranjem na vanredne okolnosti (izazvane prirodnim ili ljudskim faktorom). Podsektori "Žene, devojčice i rodna pitanja", kao i "Mentalno zdravlje" se obrađuju u svim navedenim oblastima delovanja. Takođe, odlika Adrinog rada, bez obzira na navedenu oblasti delovanja, jeste stvaranje sistema sveobuhvatne podrške zasnovane - od humanitarne do razvojne, na načelima ljudskih prava i partnerstvu sa lokalnom zajednicom i svim akterima.
Sekundarni cilj:
Organizacije sa uzajamnom koristi / Beneficiranim članstvom

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

- Uspostavili smo kontakt i svakodnevu saradnju sa 1000 osoba u situaciji beskućništva na teritoriji grada Beograda, i a) pružamo humanitarno-higijenske usluge, b) zdravstvene usluge i povezujemo sa sistemom zdravstvene zaštite, c) usluge iz oblasti socijalne zaštite (informisanje o pravima i postojećim uslugama i povezivanje sa pružaocima tih usluga,

Nezavisne evaluacije
Preporuka donatora ili korisnika
Programski godišnji izveštaji za poslednju godinu

Ekonomsko jačanje mladih romskih porodica

Ciljna grupa:

Pripadnici etničkih manjina

Trajanje u mesecima: 2015-2023

Godišnji budžet: 15.000.000,00

Lokacija sprovođenja programa: Grad Beograd, Novi Sad

Navedite glavne donatore:

Nemačko ministarstvo spoljnih poslova, ADRA Nemačke

Oblast delovanja:

Rad i zapošljavanje

Opis programa:

DODATNI PODATAK: Ciljna grupa: deca i mladi iz romske nacionalne zajednice.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

U periodu 2016-2020:
-

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Deca su poboljšala uspeh u školi, % dece koja su upisala osnovnu školu i uspešno je završila se povećao, broj mladih koji su se zaposlili

Sveobuhvatna podrška osobama u situaciji beskućništva

Ciljna grupa:

Ekonomski ugrožena lica

Trajanje u mesecima: Kontinuirano od januara 2018

Godišnji budžet: 23.500.000,00

Lokacija sprovođenja programa: Grad Beograd

Navedite glavne donatore:

Mreža ADRE (kontinuirano), SlovakAid (2020-21), USAID (2021-2), Grad Beograd (2021), Meetterstaad Fondacija Holandija (2022), privatni donatori (građani, preduzeća).

Oblast delovanja:

Socijalna zaštita

Podrška izbegličkoj i migrantskoj populaciji

Godišnji budžet: 12.000.000,00

Finansije:

2020

UKUPNI PRIHODI: 61.167.800,00

Donacije pojedinca: 3.200.000,00

Donacije kompanije: 3.000.000,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 44.467.800,00

Ostale donacije: 10.500.000,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2020

UKUPNI RASHODI: 120.001.000,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 240.000,00

Komunalni troškovi: 1.800.000,00

Troškovi kancelarije: 250.000,00

Troškovi PR-a: 65.000,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 56.323.000,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 2.500.000,00

2017

UKUPNI PRIHODI: 92.181.000,00

Donacije: 92.181.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 37.000,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 136.627.000,00

Donacije: 136.627.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 5.000,00

2016

2014

UKUPNI PRIHODI: 37.847.000,00

Donacije: 37.847.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 85.000,00

2014