Transparentne organizacije > Otvorene knjige > RUKOMETNI KLUB "ODŽACI"

RUKOMETNI KLUB "ODŽACI"

O organizaciji

Matični broj:
08902950
Grad:
Odžaci
Telefon:
+381255746550
PIB:
106159528
Šifra delatnosti:
9312
Naziv delatnosti:
Delatnost sportskih klubova

Ljudi

Predsednik/ca UO:
Aleksandar Miladinović
Član UO:
Krešimir Vuković, Vlajko Vlahović

Ciljevi:

Programi:

Finansije

2017

UKUPNI PRIHODI: 159.000,00

Donacije: 159.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017