Transparentne organizacije > Otvorene knjige > KLUB SPORTOVA SNAGE "TOPOLA"

KLUB SPORTOVA SNAGE "TOPOLA"

O organizaciji

Matični broj:
08907072
Grad:
Bačka Topola
Telefon:
+381659920034
PIB:
106447904
Šifra delatnosti:
9312
Naziv delatnosti:
Delatnost sportskih klubova

Ljudi

Predsednik/ca UO:
Mikloš Mihajlović

Ciljevi:

Programi:

Finansije

2017

UKUPNI PRIHODI: 75.000,00

Donacije: 75.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017