Transparentne organizacije > Otvorene knjige > ORTODONTSKO UDRUŽENJE SRBIJE

ORTODONTSKO UDRUŽENJE SRBIJE

O organizaciji

Matični broj:
08917876
Grad:
Novi Sad
Telefon:
+381216332796
PIB:
106664705
Šifra delatnosti:
9412
Naziv delatnosti:
Delatnosti strukovnih udruženja

Ljudi

Predsednik/ca UO:
Branislav Vidović

Ciljevi:

Programi:

Finansije

2017

UKUPNI PRIHODI: 5.112.000,00

Donacije: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 833.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 4.279.000,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017