Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Udruženje sportskih ribolovaca "Grgeč"

Udruženje sportskih ribolovaca "Grgeč"

O organizaciji

Matični broj:
08919356
Grad:
Plandište
Telefon:
+38113861718
PIB:
106755187
Šifra delatnosti:
9312
Naziv delatnosti:
Delatnost sportskih klubova

Ljudi

Predsednik/ca UO:
Petar Buzarević

Ciljevi:

Programi:

Finansije

2017

UKUPNI PRIHODI: 69.000,00

Donacije: 20.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 49.000,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017