Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Sportsko udruženje "Transnafta"

Sportsko udruženje "Transnafta"

O organizaciji

Matični broj:
08919895
Grad:
Novi Sad - grad
Telefon:
+38121421300
PIB:
106761487
Šifra delatnosti:
9312
Naziv delatnosti:
Delatnost sportskih klubova

Ljudi

Predsednik/ca UO:
Vladan Grahovac

Ciljevi:

Programi:

Finansije

2017

UKUPNI PRIHODI: 863.000,00

Donacije: 100.000,00

Prihodi od članarina: 763.000,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017