Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Sportsko udruženje "Tehnolog"

Sportsko udruženje "Tehnolog"

O organizaciji

Matični broj:
08921725
Grad:
Novi Sad - grad
Telefon:
+381214853691
PIB:
106833261
Šifra delatnosti:
9319
Naziv delatnosti:
Ostale sportske delatnosti

Ljudi

Predsednik/ca UO:
Dušan Rakić
Član UO:
Aleksandar Takači, Aleksandar Fišteš

Ciljevi:

Programi:

Finansije

2017

UKUPNI PRIHODI: 60.000,00

Donacije: 60.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017