Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Udruženje sportskih ribolovaca "ŠTUKA"

Udruženje sportskih ribolovaca "ŠTUKA"

O organizaciji

Matični broj:
08921822
Grad:
Žitište
Telefon:
+38169730191
PIB:
106865410
Šifra delatnosti:
9312
Naziv delatnosti:
Delatnost sportskih klubova

Ljudi

Predsednik/ca UO:
Andraš Onodi
Član UO:
Mehmet Mazrek

Ciljevi:

Programi:

Finansije

2017

UKUPNI PRIHODI: 9.000,00

Donacije: 9.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017