Transparentne organizacije > Otvorene knjige > KLUB ZA GAĐANJE LETEĆIH META "VINOGRADAR" LEDINCI

KLUB ZA GAĐANJE LETEĆIH META "VINOGRADAR" LEDINCI

O organizaciji

Matični broj:
08922829
Grad:
Novi Sad - grad
Telefon:
+381645929018
PIB:
106865397
Šifra delatnosti:
9312
Naziv delatnosti:
Delatnost sportskih klubova

Ljudi

Predsednik/ca UO:
Bogdan Pantelić

Ciljevi:

Programi:

Finansije

2017

UKUPNI PRIHODI: 250.000,00

Donacije: 250.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017