Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Novosadsko društvo sporta za sve "Sportins"

Novosadsko društvo sporta za sve "Sportins"

O organizaciji

Matični broj:
08923566
Grad:
Novi Sad - grad
Telefon:
+38121530104
PIB:
106888442
E-mail:
sportins.novisad@gmail.com
Šifra delatnosti:
9312
Naziv delatnosti:
Delatnost sportskih klubova

Ljudi

Predsednik/ca UO:
Jelena Krneta
Član UO:
Slobodan Krneta

Ciljevi:

Programi:

Finansije

2017

UKUPNI PRIHODI: 473.000,00

Donacije: 320.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 22.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 131.000,00

Prihodi od kamata/dividendi: 47.000,00

2017