Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Udruženje sportskih ribolovaca i motonautičara “Plovak“

Udruženje sportskih ribolovaca i motonautičara “Plovak“

O organizaciji

Matični broj:
08923850
Grad:
Novi Sad - grad
Telefon:
+381600820005
PIB:
106898740
Šifra delatnosti:
9312
Naziv delatnosti:
Delatnost sportskih klubova

Ljudi

Predsednik/ca UO:
Mirjana Knežević

Ciljevi:

Programi:

Finansije

2017

UKUPNI PRIHODI: 83.000,00

Donacije: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 83.000,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017