Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Budi Aktivan 16
Organisation logo

Budi Aktivan 16

O organizaciji

Skraćeno ime:
BA16
Matični broj:
28197527
Grad:
Petnaestog Novembra 2, Preševo
Telefon:
+381621678830
Godina osnivanja:
2016
PIB:
109416586
E-mail:
budiaktivan16@gmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Predsednik/ca UO:
Hedon Esati

Ciljevi:

Programi:

Lokacija sprovođenja programa: Preševo

Finansije

2017

UKUPNI PRIHODI: 100.000,00

Donacije: 100.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017