Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Savez feminističkih organizacija "(Re)konekcija"
Organisation logo

Savez feminističkih organizacija "(Re)konekcija"

O organizaciji

Skraćeno ime:
(Re)konekcija
Matični broj:
28215746
Adresa:
Koste Šokice 15, Novi Sad
Telefon:
0606330598
Godina osnivanja:
2017
PIB:
109799370
E-mail:
kopiclvera03@gmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Vera Kopicl, Silvia Dražić, Marija Gajicki
Predsednik/ca UO:
Vera Kopicl
Član UO:
Silvija Dražić, Branka Miličić
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Vera Kopicl
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
kopiclvera03@gmail.com
Ime kontakt osobe:
Vera Kopicl
E-mail kontakt osobe:
kopiclvera03@gmail.com

Ciljevi:

ženska kultura, muzej, umetnost

Primarni cilj:
Kultura i umetnost
Misija organizacije:
Očuvanje ženskog kulturnog nasleđa, afirmacija savremene ženske kulture, vidljivost ženskog stvaralaštva, uticaj na obrazovne institucije.
Polje rada / delatnost organizacije:
Istraživanje ženskog kulturnog nasleđa, digitalizacija, izdavanje knjiga, kompakt diskova, organizovanje izložbi, konferencija, koncerta.
Sekundarni cilj:
Digitalna transformacija

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Osnivanje prvog ženskog muzeja, članstvo u Međunarodnoj mreži ženskih muzeja. Objavljeno 6 knjiga, dobijena nagrada za unapređenje ženske književnosti i regionalno povezivanje. Organizovana svetska premijera klavirskog koncerta novosadskih kompozitorki, objavljena 3 CD-a. Tri izložbe i konferencije, od kojih je jedna međunarodna. Dobijena nagrada za doprinos u svim sferama ženskog stvaralaštva.

Programski godišnji izveštaji za poslednju godinu

Digitalna platforma ŽeNSki muzej

Ciljna grupa:

Žene

Trajanje u mesecima: od 2019- 5 godina

Navedite glavne donatore:

Ministarstvo kulture Srbije; Uprava za kulturu Novog Sada

Oblast delovanja:

Kultura i umetnost

Opis programa:

Istraživanjem i digitalizacijom ženskog kulturnog nasleđa iz različitih oblasti: umetnost, aktivizam, dobrotvorni rad... i pratećim istraživačkim, istorijskim i teorijskim tekstovima žensko stvaralštvo se se čini vidljivim i dostupnim za obrazovne institucije, muzeje i postaje relevantan izvor znanja. Muzej je postao član međunarodne mreže IAWM, postoje odrednice na razni portalima (vikipedia, IAWM), prosečno 10000 posetilaca na godišnjem nivou.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Na sajtu ŽeNSkog muzeja digitalizovan je veliki broj dokumenata, do sada nedostupnih, kustoskinje su predstavljale u okviru Galerije izložbe koje je Udruženje realizovalo, teoretičarke i istoričarke su obradile nove teme i pojave, biografije naših najznačajnijih umetnica, naučnica, dobrotvorki, preduzetnica od 19. do 21. veka, u Čitaonici se nalaze elektronske knjige. Međunarodna saradnja sa ženskim muzejima u svetu- zajednički projekti.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Korisnici mogu da dobiju do sada nedostupno znanje o marginalizovanoj ženskoj kulturi, pouzdane izvore za informisanje i dalja istraživanja, prostor za sopstvenu afirmaciju i stvaraštvo.

Finansije:

2017

UKUPNI PRIHODI: 1.201.000,00

Donacije: 1.201.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017