Transparentne organizacije > Otvorene knjige > "Srpska asocijacija za rušenje, dekontaminaciju i reciklažu"
Organisation logo

"Srpska asocijacija za rušenje, dekontaminaciju i reciklažu"

O organizaciji

Skraćeno ime:
SDA
Matični broj:
28235186
Grad:
Kneza Miloša 25/1, Beograd
Telefon:
0114033428
Godina osnivanja:
2017
PIB:
110166916
E-mail:
info@serbiandemolition.org
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Ime zakonskog zastupnika/ce:
Dejan Bojović
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
dejan.bojovic@serbiandemolition.org

Ciljevi:

rusenje dekontaminacija reciklaža cirkularna ekonomija

Primarni cilj:
Unapređivanje zajednice, Izgradnja kapaciteta
Misija organizacije:
Misija je da delatnost rad a udej u zakonske forme, prateći EU propise.
Uvodjenje cirkularne ekonomije u građevinarstvu.
Pravljenje nove industrije kod nas.
Edukacija, trening, obuka i sertifikacija radi što većeg i bržeg približavanja standardima EU, uz zaštitu životne sredine.
Polje rada / delatnost organizacije:
Novi postupci rada, novi materijali i iskorišćavanje starih materijala u građevinarstvu.
Edukacija.
Sekundarni cilj:
Nauka i Instituti za istraživanje tehnologije

Programi:

Finansije

2018

UKUPNI PRIHODI: 1.800.000,00

Ukupni operativni prihodi: 1.300.000,00

Donacije: 0,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 500,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 1.300.000,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od roba/proizvoda: 0,00

Programski prihodi/naknade: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2018

UKUPNI RASHODI: 2.000.000,00

Troškovi zakupa poslovnog prostora i operativni troškovi: 1.200.000,00

Troškovi putovanja i dnevnica: 0,00

Direktni programski troškovi: 0,00

Ostali operativni troškovi: 0,00

Kamate/Troškovi kursnih razlika i ostli finansijski troškovi: 0,00

Operativni višak/manjak: 0,00

Operativni višak manjak izražen u odnosu na ukupne godišnje troškove: 0,00

Ostali troškovi: 0,00

2017

UKUPNI PRIHODI: 504.000,00

Donacije: 0,00

Prihodi od članarina: 504.000,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017