Transparentne organizacije > Otvorene knjige > UDRUŽENJE NASTAVNIKA MUZIČKE KULTURE SRBIJE
Organisation logo

UDRUŽENJE NASTAVNIKA MUZIČKE KULTURE SRBIJE

O organizaciji

Skraćeno ime:
UNMKS
Matični broj:
28236735
Adresa:
Mirijevski bulevar 26, Beograd
Telefon:
0691898704
Godina osnivanja:
2017
PIB:
110209709
E-mail:
unmks1@gmail.com
Šifra delatnosti:
9412
Naziv delatnosti:
Delatnosti strukovnih udruženja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Aleksandra Stanković, Snežana Filipović, Marija Mišić
Predsednik/ca UO:
Gordana Nešić
Član UO:
Marija Stojanović, Danijela Stojkić
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Aleksandra Stanković
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
saskastankovic@yahoo.com
Ime kontakt osobe:
Aleksandra Stanković
E-mail kontakt osobe:
saskastankovic@yahoo.com

Ciljevi:

#obrazovanje #muzika #nastava #hor #orkestar #bend

Primarni cilj:
Obrazovanje
Misija organizacije:
Osnovali smo se 24. 08. 2017. u Beogradu, kao jedino, strukovno Udruženje nastavnika muzičke kulture osnovnih i srednjih škola Srbije iz velike želje da pomognemo našoj deci, našoj budućnosti, da ih pravilno usmeravamo različitim muzičkim aktivnostima, a time da im omogućimo da se formiraju u zrele osobe, spremne da iskažu svoj stav i koji će da budu čvrsti stubovi naše zajednice.

Takođe, želimo da povratimo dostojanstvo našem prelepom predmetu, koji je u ova teška vremena izgubio status važnog školskog predmeta, naročito u aktivnostima horova i orestara.
Polje rada / delatnost organizacije:
Udruženje nastavnika muzičke kulture Srbije je
dobrovoljna, nevladina, nedobitna, strukovna organizacija u koju se udružuju nastavnici
muzičke kulture Srbije sa ciljem da se, na načelima uzajamnosti i solidarnosti objedine
potrebe i interesi u oblasti muzičke kulture.
Sekundarni cilj:
Kultura i umetnost

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

1. Koncerti Pojte i utrojte povodom Savindana, na kojima je nastupalo više malih i velikih osnovnoškolskih horova. 2019, 2020.
2. Novogodišnji karavan u okviru Beogradske zime, na 25 lokacija su održani koncerti 25 malih horova 2021. i 2022. godine
3. Projekat Deca Srbiji kojim smo umrežili učenike i nastavnike 15 srpskih opština sa učenicima i nastavnicima srpskih škola iz 15 zemalja dijaspore. (Norveška, Engleska, Kanada, SAD, Holandija, Francuska, Nemačka, Švajcarska, Austrija, Italija, Slovenija, Mađarska, Grčka. Rezultat je nekoliko videa sa snimljenim pesmama.
4. BG Invazija je takmičenje beogradskih gimnazijskih bendova, održano je u februaru 2023 u Domu Omladine. Učestvovalo je 10 bendova, a žiri su činili eminentni ljudi iz sveta rok i pop muzike.
5. Beograd peva, projekat u kome su 6 beogradskih osnovnoškolskih horova zajedno pripremali program, koji je izveden uz prisustvo poznatih pevača, Tijane Dapčević, Ivane Peters. Hor je sačinjavalo 300 dece.

Programski godišnji izveštaji za poslednju godinu

BG Invazija

Ciljna grupa:

Mladi

Trajanje u mesecima: 6 meseci

Godišnji budžet: 400.000,00

Navedite glavne donatore:

Sekretarijat za kulturu Grada Beograda

Oblast delovanja:

Kultura i umetnost

Opis programa:

BG Invazija je gradsko takmičenje beogradskih gimnazijskih bendova. Tokom šest meseci, nastavnici su formirali gimnazijske bendove i kroz dve probe nedeljno spremali program sačinjen od obrada domaće i strane muzike, kao i kreiranje originalnih autorskih kompozicija, koji su prezentovanii na završnom koncertu (takmičenje) uz učešće pet poznatih ličnosti ličnosti iz sveta rok muzike koji će biti članovi žirija. Projekat „BG INVAZIJA“ je obučio nastavnike muzičke kulture beogradskih gimnazija putem
seminara. Nastavnici su sprovodili audicije učenika, formirajući „bendove“. Dinamika proba u toku cele školske godine je dva puta nedeljno. U gimnazijama su održana školska takmičenja na kojima su izabrani bendovi koji će predstavljati svoju školu na
gradskom takmičenju. Bendovi svih beogradskih gimnazija u projektu su se umrežili, sa ciljem zajedničkih nastupa, za potrebe lokalne zajednice. Završni koncert svih učesnika u projektu, uz učešće 100-ak izođača i oko 500 učenika u publici je organizovan, uz učešće poznatih ličnosti koje podržavaju projekat kao mentori.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Jedan od efekata ovog projekta je umrežavanje gimnazijskih bendova iz Beograda. Takođe, uspostavljena je čvrsta saradnja između nastavnika krozzajednički rad na projektu, proces mentorstva. Pored toga, unapređen je rad vannastavnih muzičkih aktivnosti i obogaćena je muzička građa beogradskih gimnazija. Najveći efekat na učesnike jeste bogaćenje rečnika, jezičkog i stilskog izraza, razvijanje osećaja pripadnosti svojoj generaciji, negovanje kvalitetnih pesama, podsticanje mladih da se ponašaju i umetnički izražavaju primereno svojim godinama, oslobađanje straha od javnih nastupa, razvijanje odgovornog odnosa prema kulturi i javna promocija pozitivnog ponašanja, govora i umetničkog izražavanja mladih.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Za svakog mladog čoveka veoma je bitno bavljenje muzikom jer se tako razvijaju mnoge sposobnosti neophodne za dalji životni put. Razvija se kreativnost, timski rad, socijalizacija i prevencija vršnjačkog i svih ostalih tipova nasilja, radna disciplina, kritičko mišljenje, razvoj tolerancije, motivisanosti, samopouzdanja i komunikacionih veština, osnaživanje za osećaj za zajedništvo i pripadnost određenoj grupi, poboljšanje intelektualnih sposobnosti.
Zahvaljujući ovom programu, korisnici/mladi su imali priliku da nastupe na jednoj od najpoznatijih scena u Beogradu, sali Amerikana u Domu Omladine. Dovoljan je samo taj detalj da bi se učesnicima podiglo samopouzdanje. Dalje, učesnici su učestvujući na istoj sceni stvorili čvrsta poznanstva sa drugim bendovima, te su jedni druge pozivali na svoje nastupe nakon takmičenja. Bogatiji su sa iskustvom, bogatiji sa poznanstvima, iskusniji i sigurniji u svojim nastupima. Bendovi će nastupati unutar svojih škola, za potrebe kulturnog programa škole.

Deca Srbiji

Ciljna grupa:

Mladi

Godišnji budžet: 500.000,00

Navedite glavne donatore:

Ministarstvo za kulturu i informisanje Republike Srbije

Oblast delovanja:

Obrazovanje

Opis programa:

Projekat „Deca – Srbiji“ započeo je 2020. godine sa ciljem povezivanja srpske dece iz regiona i dijaspore sa vršnjacima iz Srbije, udružene u horskom pevanju. U vreme pandemije, kada su zatvorene škole u Evropi i regionu, realizovali smo dve muzičke numere u formi video spota sa 200 učesnika iz Srpskih dopunskih škola SAD-a, Kanade, Republike Srpske i Srbije, a nakon toga još dva video spota sa decom iz 15 opština u Srbiji i 15 država dijaspore (Danska, Norveška, Holandija, Engleska, Francuska, Nemačka, Švajcarska, Austrija, Italija, Slovenija, Mađarska, Grčka, BiH, Južnoafrička Republika i Crna Gora). Zajedničkim muziciranjem i pevanjem smo skrenuli pažnju na značaj povezanosti regiona i dijaspore sa maticom Srbijom, kroz dragoceno učenje jezika. Sadržaj novih pesama namenjenih deci oslanjao se na ljubav prema otadžbini, poreklu, tradiciji, životu. U mentorskom procesu i umrežavanju dece i pedagoga korišćene su nove tehnologije putem Zum platforme, čime je projekat bio u potpunosti održiv u svim uslovima.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Efekata ovog projekta su umrežavanje nastavnika muzičke kulture iz 15 opština Srbije i nastavnika koji rade sa decom srpkog porekla iz 15 zemalja. Takođe, uspostavljena je čvrsta saradnja između nastavnika kroz zajednički rad na projektu, proces mentorstva kao i kroz zajedničko kreiranje video snimaka svakog deteta pojedinačno. Pored toga, unapređena je nastava muzičke kulture i vannastavnih muzičkih aktivnosti i obogaćena je muzička građa.
Najveći efekat na učesnike jeste bogaćenje rečnika, jezičkog i stilskog izraza, razvijanje osećaja pripadnosti svojoj zemlji i nacionalnim vrednostima, negovanje kvalitetnih pesama prilagođenih dečjem uzrastu, podsticanje dece da se ponašaju i umetnički izražavaju primereno svojim godinama, oslobađanje straha od javnih nastupa, saradnja srpske dece iz Srbije i dijaspore, upoznavanje vrednosti sopstvenog kulturnog nasleđa i povezanosti sa tradicijama pevanjem dečjih pesama domaćih autora, razvijanje odgovornog odnosa prema kulturi i javna promocija pozitivnog ponašanja, govora i umetničkog izražavanja mladih.
.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Bilo je jako teško realizovati ovaj projekat zbog infekcija Kovid virusom dece i njihovih mentora. Sve je po planu realizovano, selfi snimci 160 dece su prikupljeni i obrađeni u tonskoj montaži. Kasni se samo sa objavljivanjem spotova zbog audio montažera sa komplikacijama od Kovid virusa.
Svi učesnici su obogatili rečnik, jezički i stilski izraz, razvili su osećaj pripadnosti svojoj zemlji i nacionalnim vrednostima, - naučili i koristili kvalitetne pesame prilagođene dečjem uzrastu, naučili da se ponašaju i umetnički izražavaju primereno svojim godinama , u procesu su oslobađanja straha od javnih nastupa, stekli nova poznanstva i stvorili saradnju srpska deca iz Srbije, regiona i matice, razvili veštine i tehniku umetničkog izražavanja kroz adekvatnu interpretaciju, upoznali vrednosti sopstvenog kulturnog nasleđa i povezanosti sa tradicijama kroz pevanje dečjih pesama domaćih autora.

Novogodišnji karavan

Ciljna grupa:

Mladi

Trajanje u mesecima: 2 meseca

Godišnji budžet: 500.000,00

Navedite glavne donatore:

Sekretarijat za kulturu Grada Beograda

Oblast delovanja:

Kultura i umetnost

Opis programa:

Novogodišnji karavan je realizacija 25 novogodišnjih dečjih koncerata po beogradskim naseljima van centralne gradske zone. Koncerte su realizovali 25 nastavnika muzičke kulture/dirigenti sa 25 školskih dečjih horova okupljenih u projektu BEOGRAD PEVA uz gostovanjem jedne poznate ličnosti – pevača. Programi su realizovani u eksterijeru, školskim dvorištima na kamionu bini, sa obezbeđenom strujom i ozvučenjem.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Najveći rezultat na koji smo ponosni je taj što su deca van centra Beograda, koji nemaju nikakva kulturna dešavanja u svojim naseljima, nastupili pred svojim drugarima i stanovnicima svog naselja na profesionalno organizovanim koncertima. Takođe, imali su priliku da stoje na istoj bini sa svojim omiljenim pevačima i zajedno sa njima stvaraju novodišnju čaroliju.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Osnivali su se „malih horova“ Osnovnih škola koji do sada nisu bili prepoznati u fondovima nastavnika; stvorena je nova muzička građa za decu mlađih razreda Osnovnih škola, obogaćen je kulturno-umetničkog života škole, lokalnih sredina i grada, angažovanjem učenika mlađih razreda i nastavnika, stvorena su zainteresovana i aktivna deca u procesu nastave kroz pevanje u horu, a koja su u čvrstoj vezi sa svojom grupom, kao i nastavnikom.

Finansije:

2017

UKUPNI PRIHODI: 34.000,00

Donacije: 0,00

Prihodi od članarina: 34.000,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017