Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Jedriličarski klub "SIRMIUM"

Jedriličarski klub "SIRMIUM"

O organizaciji

Skraćeno ime:
JK "SIRMIUM"
Matični broj:
28770731
Adresa:
Arsenija Čarnojevića 19, Sremska Mitrovica
Telefon:
+38122613779
PIB:
107323840
E-mail:
jksirmium@yahoo.com
Šifra delatnosti:
9312
Naziv delatnosti:
Delatnost sportskih klubova

Ljudi

Predsednik/ca UO:
Ljubiša Atanacković

Ciljevi:

Programi:

Finansije:

2017

UKUPNI PRIHODI: 195.000,00

Donacije: 66.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 1.000,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017