Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Kuglaški klub Singidunum
Organisation logo

Kuglaški klub Singidunum

O organizaciji

Skraćeno ime:
KK Singidunum
Matični broj:
28803800
Adresa:
Matice srpske 67b, Beograd-Zvezdara
Telefon:
+381603433056
Godina osnivanja:
2014
PIB:
108534025
E-mail:
kuglaskiklubsingidunum@gmail.com
Šifra delatnosti:
9312
Naziv delatnosti:
Delatnost sportskih klubova
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Đurđa Đurović, Renata Glavina, Milica Antić
Predsednik/ca UO:
Milica Antić
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Milica Antić
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
milica.antic@outlook.com
Ime kontakt osobe:
Milica Antić
E-mail kontakt osobe:
kuglaskiklubsingidunum@gmail.com

Ciljevi:

#kuglanje #sport #mladi #žene #devojčice

Primarni cilj:
Rekreacija/sport
Misija organizacije:
Afirmacija ženskog kuglaškog sporta
Polje rada / delatnost organizacije:
Sport i omaldina
Sekundarni cilj:
Razvoj mladih

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

1. Učesće u NBC Kupu 2021. godine u Nemačkoj u Loršu
2. Teće mesto u Super ligi Srbije
3. Program afirmacije ženskog kuglanja u Srbiji

Afirmacija ženskog sporta

Ciljna grupa:

Mladi

Trajanje u mesecima: 1000

Lokacija sprovođenja programa: Grad Beograd

Navedite glavne donatore:

Sekretarijat za sport

Oblast delovanja:

Rekreacija/sport

Afirmacija kuglanja kod mlađe populacije žena

Ciljna grupa:

Mladi

Trajanje u mesecima: 10 godina

Lokacija sprovođenja programa: Grad Beograd

Navedite glavne donatore:

Sekretarijat za sport; Sopstveni prihodi od članarina

Oblast delovanja:

Rekreacija/sport

Finansije:

2021

UKUPNI PRIHODI: 13,60

Donacije pojedinca: 1,60

Donacije kompanije: 1,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 1,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 1,00

Donacije stranih vlada: 1,00

Ostale donacije: 1,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 1,00

Prihodi od članarina: 1,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 1,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 1,00

Prihodi od kamata/dividendi: 1,00

Ostali prihodi: 1,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 1,00

2021

UKUPNI RASHODI: 12,60

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 1,00

Komunalni troškovi: 1,90

Troškovi kancelarije: 1,00

Troškovi PR-a: 1,00

Kapitalni troškovi: 1,00

Ekspertske usluge: 1,65

Programske aktivnosti: 1,00

Spoljni saradnici: 1,00

Putni troškovi: 1,00

2017

UKUPNI PRIHODI: 88.000,00

Donacije: 88.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017