Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Društvo fizičara Niš

Društvo fizičara Niš

O organizaciji

Matični broj:
07324251
Grad:
Višegradska 33, Niš-Palilula
Telefon:
+38118533015
PIB:
102255823
Šifra delatnosti:
9412
Naziv delatnosti:
Delatnosti strukovnih udruženja

Ljudi

Predsednik/ca UO:
Dragoljub Dimitrijević

Ciljevi:

Programi:

Finansije

2017

UKUPNI PRIHODI: 22.000,00

Donacije: 0,00

Prihodi od članarina: 10.000,00

Prihodi od usluga: 12.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017