Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Centar za devojke
Organisation logo

Centar za devojke

O organizaciji

Skraćeno ime:
Centrić
Matični broj:
17211412
Adresa:
Laze Kostića 7, Niš-Medijana
Telefon:
+38118203033
Godina osnivanja:
1998
PIB:
101525755
E-mail:
centarzadevojke@gmail.com
Šifra delatnosti:
9412
Naziv delatnosti:
Delatnosti strukovnih udruženja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Tatjana Nikolić, Aleksandra Žikić
Predsednik/ca UO:
Lucija Mitić
Član UO:
Nadica Kuculović Josifovski, Marijana Prokopović
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Tatjana Nikolić
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
nikolictatjanani@gmail.com
Ime kontakt osobe:
Tatjana Nikolić
E-mail kontakt osobe:
centarzadevojke@gmail.com

Ciljevi:

ženska prava, prevencija nasilja nad decom i ženama, prevencija trgovine ljudima, žensko zdravlje

Primarni cilj:
Ženska prava
Misija organizacije:
MISIJA: Centra za devojke je osnaživanje dece, devojaka i žena kroz podršku, edukaciju, aktivizam i kreativnost.
Polje rada / delatnost organizacije:
U Centru za devojke je u proteklih 25 godina urađeno dosta projekata, koji su obuhvatali SOS telefon, sastajalište, radionice, predavanja, psihološku pomoć, feminističko-aktivističko pozorište, festival, feministička likovna kolonija, konferencije... Tri glavne teme na kojima se radi su: prevencija nasilje nad devojkama, prevencija trgovine ljudima/devojkama i žensko zdravlje. Centar za devojke je pokrenuo i program Dnevnog centra za decu ulice i siromašnu decu. Centar za devojke je deo mreža: AT mreže i Mreže žena protiv nasilja. Takođe je deo Radne grupe za izradu novog planskog dokumenta u oblasti borbe protiv trgovine ljudima,
zajedno sa još pet organizacija iz zemlje, koje rade na rešavanju problema trgovine ljudima.
Sekundarni cilj:
Mladi

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Centar za devojke je nakon tri godine pokušavanja postao deo Radne grupe za izradu novog planskog dokumenta u oblasti borbe protiv trgovine ljudima, zajedno sa još pet organizacija iz zemlje, koje rade na rešavanju problema trgovine ljudima.

Pokrenule smo Dnevni centar za decu ulice i siromašnu decu.

Održale smo 10. ArtFemine festival.

Održana 9. Feminsitička likovna kolonija.

Organizovale smo svoj prvi Feminističko-aktivistički kamp za devojke u Srbiji.

Nezavisne evaluacije
Preporuka donatora ili korisnika
Programski godišnji izveštaji za poslednju godinu

Zaštititi mlade u Nišu od trgovine ljudima

Ciljna grupa:

Mladi

Trajanje u mesecima: Godinu dana

Godišnji budžet: 3.571.123,00

Navedite glavne donatore:

US Embassy

Oblast delovanja:

Ostalo

Opis programa:

U periodu od 12 meseci 10 mladih iz srednjih škola u Nišu prošlo je treninge o trgovini ljudima i o edukativnom teatru, nakon čega su izvođenjem 21 fedukativnog teatara približili temu trgovine ljudima svojim vršnjacima i vršnjakinjama. Sa nastavničkim kadrom u tim školama je urađeno 10 interaktivnih predavanja. Na kraju je urađena konferencija za medije kako bi se predstavili rezultati projekta.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

7 mladih ljudi je povećalo svoje znanje i steklo nove veštine zahvaljujući kojima su preneli svojim vršnjacima i vršnjakinjama veoma bitne informacije kako da se zaštitite od trgovine ljudima. 609 mladih ljudi je dobilo informaciju šta je trgovina ljudima i kako da se od nje zaštite. Nastavnički kadar je, takođe, dobio informacije šta je trgovina ljudima i kako da prepoznaju potencijalno rizične situacije među svojim učenicama i učenicima

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

7 mladih ljudi je povećalo svoje znanje i steklo nove veštine zahvaljujući kojima su preneli svojim vršnjacima i vršnjakinjama veoma bitne informacije kako da se zaštitite od trgovine ljudima. 609 mladih ljudi je dobilo informaciju šta je trgovina ljudima i kako da se od nje zaštite. Nastavnički kadar je, takođe, dobio informacije šta je trgovina ljudima i kako da prepoznaju potencijalno rizične situacije među svojim učenicama i učenicima.

Lančano osnaživanje

Ciljna grupa:

Žene

Trajanje u mesecima: Tri godine

Godišnji budžet: 3.531.528,00

Navedite glavne donatore:

Global Fund for Women

Oblast delovanja:

Ženska prava

Opis programa:

Edukacija devojaka prve i druge godine srednjih škola u Srbiji kroz treninge na teme prevencija nasilja nad devojkama i prevencija trgovine ljudima nakon koga su radile radionice u školama sa svojim vršnjakinjama. Organizovanje Feminističko-aktivističkog kampa.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

U prvoj godini projekta 13 devojaka iz pet različitih gradova su se kroz različite radionice upoznavale sa problemom nasilja, radile na sebi i učile kako da svoje znanje prenesu svojim drugaricama, ali i široj javnosti. Njih 11 su uradile 60 radionica sa preko 530 vršnjakinja, razgovarale i prenele svoje znanje o temi nasilje nad devojkama, u školskoj godini koja je zbog Covida 19 imala posebne uslove rada.

Pored treninga i radionica snimale su džinglove i video za društvene mreže, osmislile i pokrenule medijsku kampanju koja je na društvenim mrežama Centra za devojike dosegla vidljivost od 452989 ljudi. Takođe, pripremljena je i odštampana publikaciju koja sadrži šta je sve urađeno u okviru prve projektne godine.


U drugoj godini projekta je jedanaest vršnjačkih edukatorki Centra za devojke prošlo trening, a zatim prenelo svoje znanje o trgovini ljudima 661 devojci, kroz 55 radionica održanih u drugoj godini projekta Lančano osnaživanje.

Učesnice su imale priliku da nauče šta je trgovina ljudima, koji su njeni oblici i faze, ko može biti trgovac, a ko žrtva, kako se odvija vrbovanje i kako da se zaštite od trgovine ljudima. I u ovoj godini je pripremljena i odštampana publikaciju koja sadrži šta je sve urađeno u okviru prve projektne godine.

U trećoj godini je realizovan Feminističko-aktivistički kamp za devojke. U toku 6 dana, koliko je trajao kamp, 11 devojka je na planini Goč prolazilo radionice o osnažujućoj samoodbrani, nasilju nad devojkama, problemu trgovine ljudima, digitalnoj bezbednosti, aktivizmu i LBT+ temi.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Jedanaest devojaka uradilo 60 radionica sa preko 530 vršnjakinja, razgovarale i prenele svoje znanje o temi nasilje nad devojkama, u školskoj godini koja je zbog Covida 19 imala posebne uslove rada.

Jedanaest devojaka prenelo svoje znanje o trgovini ljudima 661 devojci, kroz 55 radionica održanih u drugoj godini projekta Lančano osnaživanje.

Jedanaest devojaka je učestvovalo na prvom Feminističko-aktivističkom kampu na planini Goč i dobilo znanje o osnažujućoj samoodbrani, nasilju nad devojkama, problemu trgovine ljudima, digitalnoj bezbednosti, aktivizmu i LBT+ temi.

BEZBEDNE – Žene i devojčice osnažene da se osećaju bezbedno na javnim mestima u Nišu

Ciljna grupa:

Žene

Trajanje u mesecima: 14 meseci

Godišnji budžet: 1.753.185,00

Navedite glavne donatore:

UN Women

Oblast delovanja:

Ženska prava

Opis programa:

Uraditi 60 radionica osnažujuće samoodbrane sa ukupno 210 učesnica u 10 škola i na 4 fakulteta u Nišu, kao i sa grupom žena od 24 do 30 godina.
Anketa o bezbednosti devojaka i žena na javnim mestima u Nišu, analiza ankete, pravljenje mape sa nebezbednim lokacijama i formiranje preporuka za mere povećanja bezbednosti, formirane na osnovu istraživanja.

Sastanci Centra za devojke sa predstavnicima/ama 5 gradskih opština u Nišu i predstavljanje rezultata istraživanja o bezbednosti devojaka i žena na javnim mestima u Nišu, kao i preporuke za mere povećanja bezbednosti, formirane na osnovu istraživanja.

Medijska kampanja (327,401 pregleda, 48.715 sviđanja, 16.616 deljenja, 1,758 sačuvano). Objavljeno 11 postova (6 video snimaka i 5 vizuelnih prikaza) na tri društvene mreže – Fejsbuk, Instagram, Tik Tok.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Od predviđenoj 210 devojaka u radioncima osnažujuće samoodbrane učestvovalo 244 devojaka.

Od predviđenih 210 anketa urađena je 241 anketa.

Održano 3 sastanka sa predstavnicama/ima 3 niške opštine, kao i u Kanfcfelariji za lokalni i ekonomski razvoj i u gradskoj kući. Predstavnici/e opština su kroz otvoren dijalog izrazili/e želju da saslušaju predloge sugrađanki i izneli svoje predloge za rešavanje pitanja bezbednosti devojaka/žena na javnim mestima u Nišu.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Devojke koje su prošle kroz radionice su osnažene, povećale samopouzdanje da se kreću u javnom prostoru i nauče kako da se odbrane se u situaciji nasilja, kako fizičkog tako i verbalnog. Takođe, na radionicama su se neke od njih otvarale i delile, možda prvi put, o nekim njihovim iskustvima nasilja.

Finansije:

2022

UKUPNI PRIHODI: 14.277.441,40

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 13.603.250,68

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 674.190,69

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2022

UKUPNI RASHODI: 14.280.804,40

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 51.000,00

Komunalni troškovi: 129.574,85

Troškovi kancelarije: 29.159,00

Troškovi PR-a: 502.200,30

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 6.732,08

Programske aktivnosti: 2.709.198,15

Spoljni saradnici: 670.804,47

Putni troškovi: 395.904,00

2017

UKUPNI PRIHODI: 13.509.000,00

Donacije: 13.509.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 8.000,00

2017