Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Udruženje Pansej
Organisation logo

Udruženje Pansej

O organizaciji

Matični broj:
28268564
Grad:
Pančevo
Telefon:
0606130211
Godina osnivanja:
2018
PIB:
111167772
E-mail:
kontakt@pansej.org.rs
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Ime zakonskog zastupnika/ce:
Nikola Đorđević
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
nikola.djordjevic@pansej.org.rs

Ciljevi:

Primarni cilj:
Umetnost, kultura i humanistika
Sekundarni cilj:
Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit

Programi:

Finansije

2019

UKUPNI PRIHODI: 1.500,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 1.500,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2019

UKUPNI RASHODI: 1.420,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 1.420,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2018

UKUPNI PRIHODI: 1.500,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 1.500,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2018

UKUPNI RASHODI: 955,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 955,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2022

UKUPNI PRIHODI: 0,00

Ukupni operativni prihodi: 0,00

Donacije: 0,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od roba/proizvoda: 0,00

Programski prihodi/naknade: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2022

UKUPNI RASHODI: 0,00

Troškovi zakupa poslovnog prostora i operativni troškovi: 0,00

Troškovi putovanja i dnevnica: 0,00

Direktni programski troškovi: 0,00

Ostali operativni troškovi: 0,00

Kamate/Troškovi kursnih razlika i ostli finansijski troškovi: 0,00

Operativni višak/manjak: 0,00

Operativni višak manjak izražen u odnosu na ukupne godišnje troškove: 0,00

Ostali troškovi: 0,00