Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Donorum
Organisation logo

Donorum

O organizaciji

Skraćeno ime:
Donorum
Matični broj:
28277962
Adresa:
Godominska 37, Beograd
Telefon:
0644061531
Godina osnivanja:
2019
PIB:
111355023
E-mail:
info@donorum.org
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Veselinović Ilija
Predsednik/ca UO:
Veselinović Ilija
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Filip Krivokapić
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
veselinovic.ilija250@gmail.com

Ciljevi:

Aplikacija, narodne kuhinje, smanjenje gladi, smanjenje otpada hrane, cirkularna ekonomija

Primarni cilj:
Lokalni razvoj
Misija organizacije:
Udruženje Donorum je inicijativa mladih ljudi da kroz online platformu olakšaju proces preraspodele viškova hrane, kako bi ona na najlakši i najbrži način stigla do socijalno najugroženijih.
Polje rada / delatnost organizacije:
9499 - Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
6202 - Konsultantske delatnosti u oblasti informacionih tehnologija
Sekundarni cilj:
Unapređivanje zajednice, Izgradnja kapaciteta

Programi:

Public Kitchen Infrastructure

Ciljna grupa:

Ekonomski ugrožena lica

Opis programa:

Problem može biti rešen usklađivanjem logistike kompanija koje moraju da obezbede skupe procese bezbednog uništavanja viškova hrane i uključuje statistiku, odnosno procenu količine hrane koja će biti bačena u narednom periodu usklađenu sa procesima posrednika koji uključuju transfer, spremanje i distribuiranje hrane krajnjim korisnicima.
Projekat je zamišljen kao platforma koja bi povezivala supermarkete, poljoprivredna gazdinstva i ostale proizvođače i distributere hrane sa krajnjim korisnicima (socijalno ugroženima) preko dobrotvornih organizacija i narodnih kuhinja (posrednika).
Planirano vreme realizacije projekta je prikazano u gannt chartu. U ovom trenutku planirano vreme iznosi oko godinu dana, ali ono može biti podložno promenama. Cilj je da nakon isteka prve godine projekat nastavi da postoji na samoodrživom nivou.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Uspeh platoforme će se meriti prema sledećim KPI (key performance indicators):

Odziv donatora
Najmanje jedan veliki donator koji koristi aplikaciju na dnevnom nivou (paralela sa Food Cloud-om koji koristi Tesco za svoje donacije hrane)
Najmanje jedan proizvođač (poljoprivredno gazdinstvo koje obezbeđuje dostavu mehanički oštećene robe, koja je je osim toga sasiv bezbedna i zdrava za konzumaciju)
Registracija interesa najmanje 3 posrednika.
Dostavljanje hrane do najmanje 1000 novih korisnika u prvih godinu dana (putem posrednika i organizacija sa kojima oni sarađuju)

Finansije:

2020

UKUPNI PRIHODI: 0,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2020

UKUPNI RASHODI: 0,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00