Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Fondacija Gimnazije Veljko Petrović Sombor
Organisation logo

Fondacija Gimnazije Veljko Petrović Sombor

O organizaciji

Skraćeno ime:
Fondacija „Veljko Petrović“
Matični broj:
28831331
Adresa:
Dositeja Obradovića 2, Sombor
Telefon:
38125420327
Godina osnivanja:
2019
PIB:
111345748
E-mail:
fondacija.vps@gmail.com
Šifra delatnosti:
5814
Naziv delatnosti:
Издавање часописа и периодичних издања
Forma registracije:
Fondacija

Ljudi

Ime zakonskog zastupnika/ce:
Ladislav Fekete
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
fondacija.vps@gmail.com
Ime kontakt osobe:
Dušan Lukić
E-mail kontakt osobe:
fondacija.vps@gmail.com

Ciljevi:

Fondacija Gimnazije "Veljko Petrović" Sombor; prikupljanje sredstava; stipendiranje mladih talenata; donacije; izdavaštvo;

Primarni cilj:
Filantropija i volonterizam
Misija organizacije:
MISIJA I VIZIJA
Fondacija se zasniva na načelima humanosti, unapređenja obrazovanja i kulture, jačanja svesti o socijalnoj odgovornosti, promociji nauke i obrazovanja, razvijanja altruizma generacia učenika gimnazije i razvijanja vlastitih intelektualnih, stvaralačkih, organizacionih i ekonomskih potencijala.

Fondacija se osniva kao dobrovoljna, nevladina i neprofitna organizacija radi prikupljanja sredstava za stipendiranje mladih talenata - učenika gimnazija, tokom pohađanja srednje škole i studenata Prvog stepena akademskih studija.

Ostali ciljevi fondacije su organizovanje seminara, obrazovnih kampova, radionica, tribina i panel diskusija; javnih skupova posvećenih nauci, kulturi i obrazovanju; internet foruma; humanitarnih i volonterskih akcija; izdavanje stručnih publikacija; nabavka knjiga i pomagala za nastavu; organizovanje izložbi i saradnja sa drugim fondacijama.
Polje rada / delatnost organizacije:
ZADACI FONDACIJE
Ciljevi fondacije ostvaruju se kroz različite aktivnosti:

1. Prikupljanje sredstava za stipendiranje mladih talenata – učenika gimnazije, tokom pohađanja srednje škole ili studiranja Prvor stepena akademskih studija.
2. Organizovanje seminara, obrazovnih kampova, radionica, tribina, izložbi, internet foruma, panel diskusija i javnih skupova posvećenih nauci, kulturi i obrazovanju.
3. Sprovođenje humanitarnih i volonterskih akcija, u saradnji sa drugim organizacijama.
4. Izdavanje publikacija, periodike, brošura, kataloga i drugih materijala edukativno-vaspitnog karaktera.
5. Podrška poboljšanju uslova školovanja, kroz nabavku knjiga i pomagala za nastavu, promociju, i razvoj nauke i obrazovanja, te zaštita porodičnih vrednosti.
6. Uspostavljanje i širenje kontakata i saradnje sa drugim fondacijama, istitucijama i organizacijama, u cilju povećanja stručnih resursa, neophodnih za realizaciju ciljeva fondacije.
7. Saradnja sa državnim i privatnim institucijama, usmerene na ostale aktivnosti koje afirmišu realizaciju ciljeva fondacije.
Sekundarni cilj:
Razvoj mladih

Programi:

Sombor - to sam ja!

Ciljna grupa:

Mladi

Trajanje u mesecima: 5

Godišnji budžet: 200.000,00

Lokacija sprovođenja programa: Sombor, Srbija

Navedite glavne donatore:

anoniman

Oblast delovanja:

Filantropija i volonterizam

Finansije:

2022

UKUPNI PRIHODI: 0,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2022

UKUPNI RASHODI: 0,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00