Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Srbija u pokretu
Organisation logo

Srbija u pokretu

O organizaciji

Skraćeno ime:
SuP
Matični broj:
17756559
Grad:
Beograd
Telefon:
+381642091626
Godina osnivanja:
2009
PIB:
106309911
E-mail:
pokreni@srbijaupokretu.org
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Делатност осталих организација на бази учлањења
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Ana Babović, Predrag Stojčić, Nataša Čorbić
Predsednik/ca UO:
Nikola Đorđević
Član UO:
Radomir Knežević, Nataša Danilović
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Radomir Knežević
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
radomir.knezevic@srbijaupokretu.org

Ciljevi:

#Društveno #organizovanje "liderstvo #zajednica

Primarni cilj:
Unapređivanje zajednice, Izgradnja kapaciteta
Misija organizacije:
Србија у покрету је основана као добровољно, невладино и непрофитно удружење грађана чији је главни циљ стварање јаког и одговорног цивилног друштва путем мотивисања појединаца да активно учествују у креирању промена које ће њихов живот учинити квалитетнијим.
Polje rada / delatnost organizacije:
Србија у покрету је основана 4. јула 2009. године. У свом раду, удружење се ослања на три основна принципа:
1) Подршка грађана;
2) Друштвено организовање;
3) Транспарентност

Организација је усвојила методологију друштвеног организовања формулисану од стране професора Маршала Ганца, са Универзитета Харвард. Преко 30 чланова организације је завршило овај курс, а 10 су били и асистенти, од чега 2 и асистенти-предавачи у Бостону, USA.

Стварање одговорног друштва почиње окупљањем и оснаживањем појединаца који деле вредности како би се заједно бавили темама које су од значаја за њихову заједницу или друштво у целини. Сходно, Србија у покрету нема једно поље деловања већ своју заједницу-лидере, која се бави најразличитијим темам и окупља друге грађане у том процесу.

У протеклих 11 година смо организовали бројне кампање, неке од тема којима смо се бавили су корупција у здравству(Право да знам, Какав је доктор и др.), права породиља и трудница(П(Б)раво за маме), заштита животне средине(Зелени април), култура и ограничавање ријалити програма(У име културе) и др. Наше кампање релизовало је преко 1000 волонтера и активиста и укључиле су преко 100 000 грађана.

Организовали смо преко 300 радионица и омогућили стварање више од 10 других удружења грађана.
Sekundarni cilj:
Nepoznato

Programi:

Resurs Centar za organizacije civilnog društva - Partner

Ciljna grupa:

Drugo (molim vas specificirajte)

Trajanje u mesecima: 36

Godišnji budžet: 1.200.000,00

Lokacija sprovođenja programa: Srbija

Navedite glavne donatore:

Evropska Unija

Oblast delovanja:

Unapređivanje zajednice, Izgradnja kapaciteta

Opis programa:

Платформа Ресурс центра је место где можете добити све информације које су неопходне за добро функционисање и рад неформалних група, удружења грађана и осталих заинтерсованих актера, као и услуге и програме за изградњу капацитета и јавно заступање у Србији.

Програми и услуге Ресурс центра обликовани су тако да одговоре на реалне потребе цивилног друштва и релевантних актера за његов развој, као и стално истраживање о новонасталим потребама и могућностима за њихово решавање.

Finansije:

2021

UKUPNI PRIHODI: 274.000,00

Donacije pojedinca: 20.000,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 240.000,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 14.000,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2021

UKUPNI RASHODI: 486.000,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 36.000,00

Komunalni troškovi: 16.000,00

Troškovi kancelarije: 4.000,00

Troškovi PR-a: 12.000,00

Kapitalni troškovi: 24.000,00

Ekspertske usluge: 6.000,00

Programske aktivnosti: 72.000,00

Spoljni saradnici: 70.000,00

Putni troškovi: 6.000,00

2017

UKUPNI PRIHODI: 1.756.000,00

Donacije: 1.595.000,00

Prihodi od članarina: 20.000,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 141.000,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 16.166.000,00

Donacije: 15.775.000,00

Prihodi od članarina: 46.000,00

Prihodi od usluga: 345.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016

2014

UKUPNI PRIHODI: 6.537.000,00

Donacije: 6.352.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 185.000,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2014