Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Organizacija Srpskih Studenata u Inostranstvu
Organisation logo

Organizacija Srpskih Studenata u Inostranstvu

O organizaciji

Skraćeno ime:
OSSI
Matični broj:
28058063
Adresa:
Tolstojeva 17B, Beograd-Savski Venac
Telefon:
+381694605767
Godina osnivanja:
1997
PIB:
107212144
E-mail:
a.ljubomirovic@ossi.rs
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatinost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Jovan Ratković, Ana Mitrović
Predsednik/ca UO:
Aleksandar Ljubomirović
Član UO:
Anđela Janković, Sofija Matić
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Aleksandar Ljubomirović
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
a.ljubomirovic@ossi.rs

Ciljevi:

Primarni cilj:
Mladi
Misija organizacije:
Povezivanje studenata koji se školuju u inostranstvu, podsticanje povratka u maticu i međusobno umrežavanje

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

1. Osnovali smo projekat ,,pOSSIbility" koji ima za cilj da doprinese porastu ljudskog kapitala u Srbiji time što će raditi na intenzivnom povratku mladih, školovanih u inostranstvu. OSSI, kroz ovaj projekat, sklapa saradnju sa javnim i privatnim sektorom radi pružanja stručne prakse mladima koji su se, ili se trenutno školuju, u inostranstvu. Projekat je započet u leto 2019. godine i kroz dve sezone projekta je sklopljena saradnja sa preko 20 kompanija u Srbiji i odrađeno je oko 30 stručnih praksi, dok je nekoliko studenata nakon prakse dobilo i ugovor za radni odnos.
2. Projekat ,,Mladi u pokretu" koji OSSI već dve godine sprovodi u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta doveo je do promocije mobilnosti među mladima, posebno u manje razvijenim delovima naše zemlje. Održali smo radionice na temu studija i razmena u inostranstvu sa mladima za Novog Pazara, Raške, Sremske Mitrovice, Šapca i Stare Pazove.
3. OSSI je, tokom prethodne dve godine, bio deo Koordinacionog tela za praćenje tokova ekonomskih migracija pri Vladi Republike Srbije i učestovali smo u pisanju te strategije.
4. U poslednje tri godine smo povećali broj aktivnih članova sa 20 na 150, osnovali smo 10 novih međunarodnih ogranaka, uspostavili partnerstva sa brojnim ogranizacijama i institucijama.

Programski godišnji izveštaji za poslednju godinu

pOSSIbility

Ciljna grupa:

Mladi

Trajanje u mesecima: 8 meseci

Lokacija sprovođenja programa: Grad Beograd, Novi Sad

Oblast delovanja:

Mladi

Opis programa:

pOSSIbility je kreiran sa ciljem da redukuje odliv mozgova među srpskim talentima koji studiraju u inostranstvu i da omogući porast ljudskog kapitala time što će omogućiti program stručne prakse u javnom i privatnom sektoru u Srbiji. Takođe, ,,pOSSIbility’’ stimuliše saradnju i dugoročni povratak Srba iz dijaspore. Projekat im omogućava da primene internacionalno znanje i iskustvo u matičnoj državi, kao i da aktivno učestvuju u stvaranju inovativnog okruženja sa sadašnje i buduće generacije. OSSI je ovim projektom želeo da ohrabri mlade srpske talente dajući im priliku da utiču na razvoj svoje države. Projekat je započet u leto 2019. godine i kroz dve sezone projekta je sklopljena saradnja sa preko 20 kompanija u Srbiji i kroz program praksi je do sad prošlo preko 30 naših studenata.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

1. Lakša integracija studenata školovanih u inostranstvu u tržište rada u Srbiji
2. Veća svest o mogućnosti zapošljavanja pri povratku
3. Sprečavanje odliva mozgova

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Naši studenti mogu lakše da dođu do praksi, zahvaljujući našem programu. Prakse su kreirane po njihovim zahtevima, željama i mogućnostima. Određen broj studenata je dobio i stalno zaposlenje nakon pOSSIbility prakse.

Finansije:

2019

UKUPNI PRIHODI: 4.705.000,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 1.101.000,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 3.500.000,00

Prihodi od članarina: 104.000,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2019

UKUPNI RASHODI: 4.528.000,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 61.000,00

Troškovi PR-a: 200.000,00

Kapitalni troškovi: 429.000,00

Ekspertske usluge: 113.000,00

Programske aktivnosti: 825.000,00

Spoljni saradnici: 450.000,00

Putni troškovi: 300.000,00

2018

UKUPNI PRIHODI: 737.000,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 677.000,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 60.000,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2018

UKUPNI RASHODI: 536.000,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 50.000,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 40.000,00

Programske aktivnosti: 155.000,00

Spoljni saradnici: 87.000,00

Putni troškovi: 20.000,00

2017

UKUPNI PRIHODI: 3.115.000,00

Donacije: 3.115.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017

2017

UKUPNI PRIHODI: 3.115.000,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 3.115.000,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2017

UKUPNI RASHODI: 3.091.000,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 50.000,00

Troškovi PR-a: 300.000,00

Kapitalni troškovi: 323.000,00

Ekspertske usluge: 50.000,00

Programske aktivnosti: 1.801.000,00

Spoljni saradnici: 47.000,00

Putni troškovi: 70.000,00

2016

UKUPNI PRIHODI: 1.095.000,00

Donacije: 1.095.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016