Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Udruženje Građana Roma, Egipćana I Aškalija Bor
Organisation logo

Udruženje Građana Roma, Egipćana I Aškalija Bor

O organizaciji

Skraćeno ime:
REAB
Matični broj:
28194170
Adresa:
Kestenovabr. 5, Bor
Telefon:
+381611996213
Godina osnivanja:
2015
PIB:
109373433
E-mail:
sinanovicmarina@gmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Marina Sinanović, Šefki Beriša, Mile Sinanović
Predsednik/ca UO:
Šefki Beriša
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Marina Sinanovic
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
sinanovicmarina@gmail.com

Ciljevi:

#ljudskamanjinskaprava #inkluzija #rodnaravnopravnost #kultura #romi #mladi #volonterizam

Primarni cilj:
Mladi
Misija organizacije:
Da osnažimo mlade Rome, Egipćane i Aškalije da preuzmu odgovornost za svoje mesto u društvu kroz konstantnu edukaciju i podršku da sprovedu inicijative koje okupljaju zajednicu oko rešavanja glavnih problema i prepreka u inkluziji i ravnopravnosti.
Polje rada / delatnost organizacije:
Zadovoljavamo potrebu mladih da se udruže sa drugim mladima i grade nešo pozitivno i korisno, potrebu za njihovim razvojem i napredovanjem sticanjem seta veština koje će im biti od velike koristi u odraslom dobu života kada će se susretati sa poslodavcima, fakultetima i drugim okolnostima koje će od njih zahtevati veštine komunikacije, odgovornost, posvećenost i rešavanje kompleksnih problema.
Sekundarni cilj:
Razvoj mladih

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Izgradili smo svoje kapacitete kao organizacija, postali smo veštiji u sprovođenju projekata u skladu sa potrebama zajednice. Povezali smo se za zajednicom zahvaljujući bliskoj saradnji i programima podrške koje smo sproveli. Povećali smo broj svojih članova kao i članova tima.

Programski godišnji izveštaji za poslednju godinu

Kultura

Ciljna grupa:

Pripadnici etničkih manjina

Trajanje u mesecima: 3 meseca

Godišnji budžet: 70.000,00

Lokacija sprovođenja programa: Bor

Navedite glavne donatore:

Gradska uprava Bor

Oblast delovanja:

Kultura i umetnost

Opis programa:

Svake godine udruženje sprovodi projekte iz oblasti kulture u Boru, radi promovisanja i očuvanja romske kulture i tradicije. Sproveli smo Romsko dramsko pozorište, Multi-kulturalni klub književnika i Romsku tradicionalnu muziku. Organizujemo manifestacije u zajednici i promovišemo zajedništvo kultura i bogatstvo raznolikosti.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Uključeni mladi Romi u organizovanje javnih događaja
Promocija romske kulture, tradicije i jezika
Pospešivanje razvoja talenata mladih umetnika i pružanje prilike da se umetnički izraze

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Korisnici, šira zajednica kao i Romi imaju mogućnost da se uključe u programe kao publika ali i kao direktni učesnici gde mogu kvalitetno da provode vreme i da se povezuju. Većinsko stanovništvo uči o romskoj kulture pa se smanjiju predrasude o Romima.

Finansije:

2021

UKUPNI PRIHODI: 0,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2021

UKUPNI RASHODI: 0,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2020

UKUPNI PRIHODI: 819.000,00

Donacije pojedinca: 20.000,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 799.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2020

UKUPNI RASHODI: 1.008.000,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 799.000,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00